Praleisti valdymą.
Pirmas

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos kalba Seime

Gerbiamas Seimo Pirmininke!
Gerbiami Seimo nariai!
Jūsų ekselencijos ambasadoriai,
Ponios ir ponai,
Brangūs Lietuvos žmonės!

Man, pradedančiam naują kadenciją, tenka didelė garbė vėl kreiptis į Jus.

Prisiekiau saugoti Lietuvos žemių vientisumą, būti visiems lygiai teisingas, būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Tai tolesnio Lietuvos valstybės stiprinimo priesaika. Dirbsime drauge su Jumis, Seimo nariai. Drauge su visais Lietuvos žmonėmis.

Lietuvos vientisumas neatsiejamas nuo mūsų visuomenės vienybės. Būsime stiprūs ir vieningi, jeigu savo valstybėje įtvirtinsime teisingumą, asmens saugumą, pakelsime visų žmonių gerovę.

Per 14 atkurtos nepriklausomybės metų nuėjome ilgą kelią. Nuo pamatų sukūrėme valstybę, kurios pažanga stebina visus Lietuvos svečius, kuri tapo demokratinių ir klestinčių Europos Sąjungos šalių šeimos narė, kuri yra patikima Šiaurės Atlanto aljanso partnerė.

Lietuva dabar nepalyginti tvirtesnė, saugesnė nei 1998 metais, kai prasidėjo pirmoji mano kadencija.

Tačiau pastaraisiais metais įgijome ir karčios patirties. Pasirodo, kelyje, kuriuo sėkmingai žengiame į Vakarus, į turtingesnę ir saugesnę ateitį patys sugebame suręsti kliūčių.

Išgyvenome ilgus mėnesius, kai buvo dirbtinai supriešinamos ne tik valdžios institucijos, bet ir skaldoma visuomenė.

Tai jau užverstas nemalonios praeities puslapis. Bet valstybės prestižui, valdžios institucijų autoritetui suduotas skaudus smūgis. Mūsų pareiga kuo skubiau užgydyti šias žaizdas.

Pirmiausia turime parodyti Lietuvos žmonėms, kad Seimas, Vyriausybė, prezidentas ranka rankon dirba, tarnaudami visuomenei, kad nėra ir negali būti jokių šiai tarnystei priešingų partinių ar asmeninių politinių interesų.

Tad keliu sau užduotį telkti Seimo, Vyriausybės, kitų valdžios institucijų pastangas, siekti visų politinių jėgų sutarimo sprendžiant Lietuvos žmonėms rūpimas problemas.

Jokiu būdu neketinu tiesiogiai kištis į kitų valdžių kompetencijai priskirtus darbus. Tačiau prezidentas gali ir privalo pasirūpinti, kad valstybės valdymo mechanizmas dirbtų darniai. Todėl prižadu dirbti drauge ir kviečiu Jus būti patikimais partneriais, stiprinant Lietuvos valstybę ir keliant jos žmonių gerovę.

Griežtai laikysiuosi Konstitucijos. Tačiau tai nereiškia, kad būsiu tik valstybės simbolis - būsiu aktyviai veikiantis Prezidentas, valdžios veiksmus vertinantis ir iš moralės pozicijų.

Žmonės Lietuvoje labiausiai išsiilgę moralios valdžios. Tik krikščioniškaisiais moralės principais turi būti grindžiami visų Lietuvos politikų bei partijų žodžiai ir veiksmai. Todėl įsipareigoju principingai reikalauti asmeninės kiekvieno valstybės pareigūno atsakomybės.

Tai būtina sąlyga įveikiant korupciją, apribojant valdininkų savivalę.

Pagaliau ir visose Lietuvos valdžios įstaigose turi įsivyrauti šiuolaikinis viešojo administravimo supratimas, kad žmogus – ne prašytojas, o reiklus paslaugos vartotojas.

Bet svarbiausia - tai ir sąlyga, leidžianti įtvirtinti teisinę valstybę bei pilietinę visuomenę - visuomenę, kurioje akylai sergstimos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės.

Įstatymai turi tarnauti žmonėms, o ne kurti išskirtines sąlygas ir privilegijas išrinktiesiems. To sieksiu išnaudodamas prezidento galias įstatymų leidyboje.

Seimas privalo priimti teisingus ir tinkamus įstatymus. Tačiau jie liks tik popierinės deklaracijos, jei neužtikrinsime jų įgyvendinimo. Todėl teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos privalo tapti įstatymą ginančiais teisingumo bastionais.

Suvokiu milžinišką Konstitucijos man suteiktą atsakomybę skiriant teisėjus.
Sieksiu, kad teisėjais taptų tik nepriekaištingos reputacijos, atsidavę savo darbui teisės profesionalai.

Tų pačių principų laikysiuosi ir skirdamas teisėtvarkos institucijų vadovus.

Ginsiu teismų nepriklausomumą, bet, kita vertus, apsaugant teisėsaugą nuo politikų kišimosi, būtina garantuoti, kad ir teisėtvarkos darbuotojams nekiltų nė menkiausių pagundų daryti įtaką politiniams procesams. Tai taip pat pavojinga demokratijai kaip ir politinis diktatas teisėtvarkai.

Mūsų demokratija dabar jau tvirtai saugoma nuo įvairių išorės pavojų NATO skydu.

Vidaus saugumą ir klestėjimą mums garantuos europinė gerovė, kurios siekti mums padės tai, kad Lietuva - jau visateisė Europos Sąjungos narė.

Tačiau ar išdidžiai sakydami, kad jau esame Europos Sąjungoje bei NATO, galime teigti, jog ir europinės vertybės jau įsitvirtino Lietuvoje?

Lietuvoje vis dar trūksta Europos. Jos nepakanka visuomenės sąmonėje, kasdienėje žmonių veikloje. Jos stygius skaudžiai jaučiamas socialiniame ir politiniame gyvenime.

Tai ir lėmė, kad Lietuva buvo panardinta į vidinę nesantaiką, kuri pristabdė jos žingsnius tarptautinėje arenoje. Dabar atėjo laikas atkurti mūsų šalies tarptautinį autoritetą. Todėl sieksiu, kad Lietuva vaidintų didesnį vaidmenį regione, Europoje ir pasaulyje.

Turime aiškiau suvokti savo geopolitinę būtį, savo amžinuosius interesus. Dabar mūsų užsienio politiką kuriame jau ne dešimčiai metų. Kuriame dešimtmečiams.

Pirmiausia Lietuva, kad ir keisdamasi, turi išlikti savimi. Todėl reikia pelnyti partnerių pagarbą ir pripažinimą, jie turi gerbti mūsų vertybes, paisyti mūsų interesų.

Lietuvai reikia stiprios Europos Sąjungos. Lietuvai reikia stipraus Šiaurės Atlanto aljanso. Todėl Lietuva suinteresuota, kad tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos vyrautų harmonija. Šia kryptimi ir veiks Lietuvos diplomatija.

Lietuvos užsienio politika privalo būti aktyvi ir kūrybinga. Todėl ypatingą dėmesį skirsiu mūsų narystės Europos Sąjungoje kokybei, Lietuvai plėtojant daugiašalius ir dvišalius santykius su Europos Sąjungos šalimis.

Lietuva taip pat labai suinteresuota plėsti tolyn į Rytus saugumo bei stabilumo erdvę, skatinti demokratijos vertybių sklaidą.

Mums ypač svarbi demokratinė Rusijos raida. Glaudesnė Rusijos partnerystė su Vakarų pasauliu atvertų Lietuvai naujų galimybių regione ir Europoje.

Mūsų interesas - Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Neblėstanti viltis - kad Baltarusija sugrįš į demokratijos kelią ir susies savo ateitį su euroatlantinėmis struktūromis. Mūsų tikslas – padėti Kaliningrado sričiai atsiverti Europai, kartu skatinti, kad ir visa Rusija taptų atviresnė euroatlantiniam bendradarbiavimui.

Tai ir mūsų strateginės partnerės Lenkijos, taip pat Baltijos kaimynų siekiai. Turime plėsti Baltijos regiono sąveiką visomis kryptimis. Tvirtesni tarpusavio ryšiai didintų ir Lietuvos strateginę reikšmę. Mūsų diplomatinis aktyvumas paverstų Lietuvą svarbiu regiono traukos centru.

Šie Lietuvos interesai - ir Europos Sąjungos bei NATO interesai.

Bet svarbiausia, kad tai - Lietuvos žmonių interesai.

Šiuolaikinis pasaulis, kad ir draskomas prieštaravimų bei konfliktų, vientisas ir nedalomas.

Lietuva užėmė savo vietą šiame pasaulyje. Mūsų pareiga pasirūpinti, kad tai būtų garbinga vieta saugiame pasaulyje. Pasaulyje, kuriame gera gyventi kiekvienam Lietuvos žmogui.
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Siūlome paskaityti:
D. Grybauskaitės inauguracijaŠaltinis: president.lt