Praleisti valdymą.
Pirmas

Rolando Pakso Inauguracijos diena

Inauguracijos diena: 11 valandų
10 val. 00 min. Į iškilmingą posėdį Seime atvyko prezidentai Valdas Adamkus bei Rolandas Paksas, premjeras Algirdas Brazauskas su žmonomis. Juos pasitiko Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.
10.09 Penkerius metus vadovavęs valstybei V.Adamkus, perduodamas įgaliojimus naujajam Prezidentui, ragino įpėdinį tęsti pradėtus darbus, siekti užsibrėžtų tikslų: „Turime nuosekliai tęsti pradėtus darbus ir įsitvirtinti Vakarų demokratijos erdvėje kaip garbinga ir kūrybinga tauta. Ypač dabar, kai iki visateisės narystės ES ir NATO liko tik keli žingsniai, mums reikia susitelkimo ir solidarumo“.
2
10.15 A.Paulauskas padėkojo kadenciją baigusiam Prezidentui V.Adamkui už darbą Lietuvai ir ištikimybę santaros idėjai. Seimo pirmininkas nė žodžiu neužsiminė apie V.Adamkaus žmonos Almos penkerių metų veiklą.
10.20 R.Paksas prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Po priesaikos Seime naujasis šalies vadovas pradėjo eiti pareigas.
10.25 Prie tribūnos vėl priėjęs A.Paulauskas pasveikino naująjį Prezidentą R.Paksą. Priminęs, jog Antanas Smetona pirmąkart Prezidentu tapo 44-erių, o antrasis Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis – 37 metų, A.Paulauskas palinkėjo, kad „į Lietuvos Prezidentūrą sugrįžusi jaunystė būtų veržli“.
Po parlamento vadovo sveikinimo R.Paksas apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine.
10.31 Naująjį valstybės vadovą pasveikinęs premjeras A.Brazauskas priminė R.Paksui, jog pagrindinė jo pareiga yra užtikrinti stabilumą šalyje ir visuomenėje: „Svarbiausia Prezidento priedermė – būti stabilumo garantu, sudaryti sąlygas tokiai visuomenės gyvenimo atmosferai, kurioje kuo pilniau galėtų pasireikšti tautos darbinė ir kūrybinė galia, erdvė pažangai ir pozityvioms permainoms“.
10.42 Prezidentas R.Paksas pasakė inauguracinę kalbą.
10.50 Pagerbti naujojo šalies vadovo bei kadenciją baigusio V.Adamkaus šalia Seimo esančioje Nepriklausomybės aikštėje išrikiuota Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos. Orkestrui grojant maršą prezidentai apėjo karinių pajėgų rikiuotę, nusilenkė Lietuvos vėliavai.
11.16 Nuo Žvėryno pusės dešiniau Gedimino prospekto Arkikatedros link praskrido trys Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvai. Netrukus padangėje pasirodė ir oro erdvės saugumą užtikrinantys trys sraigtasparniai Mi-8.
11.18 Nepriklausomybės aikštėje prasidėjo Lietuvos ginkluotųjų pajėgų paradas. Pasibaigus oficialioms ceremonijoms, R.Paksas stabtelėjo prie jį pasveikinti atėjusių žmonių: paspaudė rankas ir trumpai šnektelėjo.
11.55 Kortežas atvyko į Arkikatedrą baziliką. Čia buvo aukojamos šventos mišios už santarvę, pašventinta Prezidento R.Pakso vėliava. Po mišių prezidentai ir palyda paskui vyskupų procesiją išėjo iš Arkikatedros ir patraukė Prezidentūros link.
13.15 Prezidentūros perdavimo ceremonija sostinės S.Daukanto aikštėje. Garbės sargybos kuopos kariai nuleido V.Adamkaus kadencijos metu virš rūmų plevėsavusią Prezidento vėliavą. Vėliau ši vėliava įteikta V.Adamkui – kadenciją baigęs šalies vadovas ją pabučiavo.
13.21 Ceremonijai persikėlus į Prezidentūros rūmų Baltąją salę, V.Adamkus pasirašė dekretą dėl savo kadencijos baigimo, o R.Paksas – dėl savo kadencijos pradžios. R.Paksas taip pat pasirašė dekretą, kuriuo apdovanojo V.Adamkų Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine ir pats šį apdovanojimą jam įteikė.
V.Adamkus perdavė R.Paksui didįjį Prezidento antspaudą ir šalies Konstituciją, papuoštą rankų darbo odos viršeliu.
13.40 Po apdovanojimo ceremonijos V.Adamkus su žmona Alma išėjo į S.Daukanto aikštę, kurioje su darbą baigusiu Prezidentu atsisveikino ne tik aikštėje susirinkę žmonės, bet ir jo komandos nariai. Prezidentūros darbuotojai V.Adamkui įteikė po tulpę.
Kadenciją baigusiam Prezidentui plojo ir aikštėje susirinkę žmonės, o Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai Prezidentui plojo ir skandavo „ačiū“ iš savo pastato.
Po to Adamkai sėdo į aikštėje laukiantį automobilį ir išvažiavo.
13.46 Išvykus V.Adamkui, virš Prezidentūros buvo iškelta nauja Prezidento vėliava. R.Paksą pasveikino Lietuvos miestų vėliavnešiai iš keturių Lietuvos regionų.
3
14.12 R.Pakso kalbą, kuria jis pasveikino S.Daukanto aikštėje susirinkusius žmones, palydėjo trys XVIII amžiaus Lietuvos kariuomenės pabūklo šūviai – už tautą, valstybę ir Prezidentą, nuskambėjo sveikinimo daina.
15.30 Premjero A.Brazausko vadovaujamas ministrų kabinetas grąžino įgaliojimus Prezidentui R.Paksui. Per ceremoniją Prezidento kabinete premjeras įteikė Vyriausybės sprendimą dėl įgaliojimų grąžinimo. R.Paksas pasirašė dekretą dėl grąžinamų įgaliojimų priėmimo ir pavedė A.Brazauskui laikinai eiti premjero pareigas.
Kaip pasakė po susitikimo su Prezidentu premjeras, ministrų kabinete pasikeitimų turėtų būti nedaug.
„Sutarėme su Prezidentu, kad kabinete keisis daug mažiau negu pusė narių, kad nereikėtų Vyriausybei rengti naujos programos“, – teigė A.Brazauskas.
19.00 Prasidėjo Prezidento inauguracijos iškilmių priėmimas Prezidentūroje.
Šiame renginyje dalyvavo beveik 500 svečių – tarp jų parlamento vadovas A.Paulauskas, premjeras A.Brazauskas, R.Pakso draugai ir rėmėjai, Vilniuje reziduojantys užsienio diplomatai, verslo visuomenės atstovai.
20.00 Rekordinis saliutų salvių skaičius nušvietė Prezidento R.Pakso inauguracijos finalą Gedimino kalno papėdėje. Per 45 minutes trukusį koncertą iššauta 4300 fejerverkų salvių. Bene pirmąkart vakariniame Vilniuje taip ryškiai apšviesta Gedimino pilis, kalnas ir visa jo papėdė.
Prieš koncertą publiką šildė valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“. Koncertas prasidėjo daina „Laisvė“, kurią atliko Eurika Masytė. Geriausias dainas iš savo repertuaro atliko dainininkai Virgis Stakėnas, Edmundas Kučinskas ir klaipėdiečių grupė „B'Avarija“.
Taip pat atlikta speciali inauguracijos dienos daina „Tau, Lietuva“, kurią atliko operos primadona Irena Milkevičiūtė ir baritonas Vytautas Juozapaitis, o pritarė „Ąžuoliuko“ choras bei Lietuvos radijo ir televizijos orkestras. Po šios dainos Prezidentas R.Paksas pasveikino tautą.
20.50 Iškilmingą renginį vainikavo keturi didžiausio kalibro pabūklo šūviai už Lietuvos regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją. Pabaigoje visi susirinkusieji naujajam Prezidentui sugiedojo „Ilgiausių metų“.
2003 02 27
Lietuvos Rytas

Šaltinis: mediabv.lt