Praleisti valdymą.
Pirmas

Česlovo Jezersko pajamų ir turto deklaracija

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS

I. Privalomas registruoti turtas: 291890,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 320000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0,00 Lt
V. Gautos paskolos: 0,00 Lt

METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:

Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma) 105771,52 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma) 26947,00 Lt

Pastaba. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnį, kandidatas pateikia gyventojo pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus. 2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose deklaracijos pateikiamos už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31

Šaltinis:www.vrk.lt

TAGAI: Česlovas Jezerskas, Pajamos, Turtas, Deklaracija Prezidento rinkimai,Prezidentas