Praleisti valdymą.
Pirmas

Elektros energijos tarifai ir kaina 2016 metais

Privatūs klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją, sunaudotą 2016 m. gruodžio mėn., atsiskaito 2017 m. sausio mėn. žemiau nurodytomis kainomis.


Atsiskaitant už 2017 m. Sausio mėn. suvartotą elektros energiją atsiskaitoma naujais tarifais Spausti čia : 2017 elektros tarifai

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt.
Elektros tarifų planai
Standartinis Elektrinės viryklės* 12 000 kWh** Namai*** Namai plius***
Kaina su PVM 2016 m nuo Liepos 1 d.
Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,120 0,119 - 0,105 0,100
Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,130 0,129 - 0,114 0,108
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji EUR/kWh 0,096 0,095 - 0,086 0,083

provident.lt

AB „LESTO“ IR AB „LIETUVOS DUJOS“ VEIKLĄ PERIMA AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

Komisija, atsižvelgdama į AB „Lesto“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimą, įsteigiant naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“, išdavė gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo bei visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijas.

Naujai įkurta bendrovė perims AB „Lietuvos dujos“ vykdytą gamtinių dujų skirstymo veiklą ir AB „Lesto“ vykdytas elektros energijos skirstymo bei visuomeninio tiekimo veiklas, įskaitant ir įsipareigojimus vartotojams.

Atitinkamai Komisija priėmė sprendimą panaikinti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo ir gamtinių dujų tiekimo licencijas bei AB „Lesto“ elektros energijos skirstymo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradės vykdyti 2016 m. sausio 1 d.


Elektros energijos tarifų pokytis buitiniams vartotojams

Žemoji įtampa 2015 m. 2016 m. Pokytis, palyginus su 2015 m.
Viena laiko zona ​ „Standartinis" 12,9 12,7 -1,5%
„Elektrinės viryklės" 12,7 12,6 -0,9%
Dvi laiko zonos ​ ​ ​ „Standartinis", dieninė dedamoji 14,1 13,9 -1,4%
naktinė dedamoji 10,1 9,9 -2,1%
„El. viryklės", dieninė dedamoji 13,9 13,8 -0,7%
naktinė dedamoji 10,0 9,8 -1,9%
Planas „Namai" ​ ​ ​ Pastovioji dedamoji, EUR 2,89 3 3,8%
Viena laiko zona 11,5 11,2 -2,6%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji 12,5 12,2 -2,5%
naktinė dedamoji 9,2 8,9 -3,4%
Planas „Namai plius" ​ ​ ​ Pastovioji dedamoji, EUR 5,79 6 3,6%
Viena laiko zona 11,0 10,7 -2,8%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji 11,9 11,6 -2,5%
naktinė dedamoji 8,9 8,6 -3,3%


Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014

Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014
Pateikiama vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos (45,71 ct/kWh) žemojoje įtampoje sandara, ct/kWh.


1. Elektros energijos įsigijimo kaina, sumokama elektros energijos gamintojams ir tiekėjams (įskaitant balansavimo energijos sąnaudas), kurią 2014 metams nustatė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2. LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos (persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais) kaina.

3. LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų.

4. AB LESTO Elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

5. AB LESTO Elektros energijos visuomeninio tiekimo (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.

6. VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustatė VKEKK, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.

7. PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).

Visus galiojančius elektros energijos tarifus rekomenduojame pasitikslinti savo elektros energijos tiekėjo svetainėje. Jei jūsų tiekėjas yra AB "LESTO" paprasčiausiai spauskite ant žemiau esančios nuorodos "Šaltinis". Visa informacija šiame puslapyje pateikta remiantis šiuo šaltiniu ir valstybine kainų energetikos komisija. Elektros energijos kainas (tarifus) tiekėjas galėjo pakeisti už neatitikimus neatsakome.

Šaltinis: AB LESTO, Valstybinė kainų ir energetikos inspekcija