Praleisti valdymą.
Pirmas

Kandidatai į prezidentus - Česlovas Jezerskas

Siūlome pasiskaityti apie kandidata:

Kaip Česlovui Jazerskui sekėsi 2008m. seimo rinkimuose
Česlovo Jezerskio turto ir pajamų deklaracija
Česlovo Jazerskio autobiografija

padeka

Lietuvoje aušta rytas kario žvaigždėm susagstytas,
Didi tauta, busk iš miego!
Mūsų priešai tegul bėga,
Negandos tegul juos drasko, kurias rezgė mūsų tautai,
Lai sugrįžta brolių dvasia, kurie priešams kapą kasė,
Drąsiai mūšin kurie stojo ir numirti nebijojo.

Skiriama generolui Č.Jezerskui,, stojusiam ginti Lietuvos nepriklausomybės.