Praleisti valdymą.
Pirmas

Česlovo Jezersko - biografija

Gimė 1949 m. gegužės 14 d. Lazdijų rajono Mikalinos kaime ūkininkų šeimoje. Tėvai, vengdami trėmimų, pasitraukė į Kauną, ten jis 1956 m. pradėjo lankyti mokyklą.

Šeimoje be jo augo dar du broliai ir sesuo, todėl jam nuo 16 metų teko pradėti dirbti, kad padėtų tėvams materialiai. 1967 m. baigė Kauno 7-ąją vakarinę darbo jaunimo mokyklą.

1968 m. gegužės mėn. buvo pašauktas tarnauti į SSRS kariuomenę. Kariuomenėje buvo sudarytos sąlygos treniruotis, dalyvauti varžybose ir už tai gauti atlyginimą, todėl liko kaip liktinis, paskui jam buvo suteiktas karininko laipsnis.

1984 m. baigė Riazanės (Rusija) oro desanto karo mokyklą, 1993 m. išklausė JAV Valstybės departamento antiteroristinės programos kursą, 1996 m. baigė Rusijos Federacijos Generalinio štabo akademiją, 2006 m. – NATO Gynybos koledžą Romoje (Italija).
Triskart tapo Pasaulio sambo imtynių čempionu, Europos čempionu ir laimėjo daug tarptautinių dziudo ir sambo varžybų. Tarnybos metu buvo sporto instruktorius bei fizinio ir kovinio rengimo viršininkas.

1989 m. tarnyba sovietinėje kariuomenėje jam pasidarė nesuderinama su jo, kaip Lietuvos piliečio, siekiais, todėl išėjo iš sovietų kariuomenės, įsitraukė į Krašto apsaugos departamento kūrimo veiklą.

1990 m. gegužės mėn. Krašto apsaugos departamento generalinio direktorius įsakymu Nr. 1 įkūrė karinį techninį klubą, kuris buvo kaip priedanga karinėms formuotėms kurti.

Šios formuotės 1991 m. tapo Mokomuoju junginiu. Vėliau krašto apsaugos ministro įsakymu junginys buvo reorganizuotas į Lauko kariuomenės brigadą. 1992 m. birželio mėn. Lauko kariuomenės brigada buvo pavadinta „Gelžinio Vilko“ vardu.

1992 m. lapkričio 18 d. Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo nutarimu buvo paskirtas brigados vadu. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis. Krašto apsaugos sistemoje įvairias pareigas ėjo iki 2007 m. gegužės 29 d., kol išėjo į atsargą.

2005 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, 1993 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, 1995 m. – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 1992 m. – Sausio 13-osios atminimo medaliu, Šaulių žvaigžde, medaliu „Už nuopelnus“, medaliu „Už pasižymėjimą“, proginiu stojimo į NATO medaliu, „Geležinio Vilko“ garbės ženklu, garbės ženklais „Už Rusijos kariuomenės išvedimą“, „Garbės savanorio“, Lietuvos šaulių sąjungos „Parlamento gynėjo“ ir kitais.

Šaltinis : www.vrk.lt