Praleisti valdymą.
Pirmas

Algirdo Pilvelio - biografija

Gimė 1944 m. kovo 4 d. Lazdijų rajone, prie Dusios ežero.

Tėvas, artimieji - sušaudyti, sudeginti. Iš dviejų sodybų alyvose liko tik rūpintojėlis - vienintelis nesudegęs veidas. O dešimtys obelų ir kiemo medžių nudegusiomis šakomis ilgai, kol užaugo, styrojo. Štai kodėl kandidatas yra politikas, ginantis paprastą žmogų, jo teises, garbę, turtą.

Kasdienės aplinkos dvasiškumas, rūpesčiai - laiko ir gyvenimo ženklai. Intuityviai studijuoja, tobulina savo erdvę. Dirba. Tik darbas duoda atsakymą į daugelį klausimų: ką sugebi, ko vertas esi. Be to, sąžiningas darbas teikia malonumą širdžiai.

Sulaukęs 19 metų pradėjo dirbti Intoje akmens anglių šachtoje šachtininku, buvo jauniausias tarp 3 tūkst. vyrų.

Grįžęs į Lietuvą studijavo tuometiniame Kauno politechnikos institute, 1966-1969 m. dirbo inžinieriumi Kaune. Vėliau baigė istoriją Vilniaus universitete.

1996 m. įkūrė Lietuvos reformų partiją.

Vadovauja laikraščiui „Lietuvos aidas“, yra pagrindinis jo savininkas.

2002 m. dalyvavo prezidento rinkimuose, bet pirmame ture liko priešpaskutinis iš 17 kandidatų, surinkęs 0,14 proc. rinkėjų balsų.

Šaltinis: Šaltinis : www3.lrs.lt