Praleisti valdymą.
Pirmas

Dėl pensinio amžiaus pratęsimo

Mane kaip pilietį glumina valdančios daugumos priimami sprendimai lengviausiu keliu, eilinių gyventojų sąskaita sumažinti, nutraukti arba atidėti įvairiausias išmokas. Šiuo metu svarstomi du svarbūs klausimai kurie tiesiogiai palies visuomenę ir verslą:

1. Socialinės ir darbo ministerijos siūlymas ligonio pašalpą už pirmas 7 darbo dienas apmokėti darbdaviui.
2. Socialinės ir darbo ministerijos siūlymas prailginti pensinį amžių iki 65m.

Mano asmenine nuomone dirbantis ir mokesčius mokantis pilietis turi gauti visą socialinį išlaikymą iš valstybės. Kad SODRA neturi lėšų mokėti ligonio pašalpų tai buvusios ir esamos vyriausybės, bei Seimo darbo brokas.

Tegul buvusio ir esamo Seimo deputatai atsiprašo visuomenės už priimtus populistinius sprendimus ir mažindami valstybės valdymo išlaidas suranda lėšų finansuoti SODRĄ.

Antra, nedarbingumo išmokos daugiausia liečia privačiame versle dirbančius piliečius, t.y. tuos piliečius, kurie yra labiausiai socialiai pažeisti - morališkai ir fiziškai. Tegul socialinės ir darbo ministerijos atstovai įvertina, kiek nedarbingumo išmokų tenka privataus verslo atstovams ir kiek nedarbingumo išmokų tenka biudžetinių įstaigų darbuotojams ( švietimo sistemos, sveikatos , savivaldybių ir ministerijų darbuotojams, VRM sistemos , krašto apsaugos darbuotojams).
Anot statistikos didžiausia išmokų dalis tenka privačiame sektoriuje dirbusiems ligoniams.

Dėl pensinio amžiaus pratęsimo iki 65 m.

Mieli žmonės, kad lengviau būtų svarstyti šį klausimą pabandykite įsivaizduoti 65m. amžiaus dirbantį vadybininką, tekintoją, tolimųjų reisų vairuotoją kuriam reikia įlipti į puspriekabę ir nuimti tentą, elektromechaniką ar stomatologą.

Gal pramonininkų konfederacijos atstovai - darbdaviai galėtų pasakyti, kaip jie vertina žmogų 60-65m. amžiaus atėjusį paprašyti darbo ir uždarbio, ir kodėl tokio senyvo amžiaus darbuotojo nepageidauja.

Savivaldybėje , ministerijoje ar Seime 65m. amžiaus žmogaus, išdirbusio 20 m. valstybės tarnyboje ar įmonės vadovo sveikatos stovio nepalyginsi su žmogumi, kuris dirba fizinį darbą ar įtemptą protinį darbą.

Dar baisiau, atsiranda politikų - naujų populistų kurie siūlo sutrumpinti pedagogų pensinį amžių.

Per paskutinius metus emigravo apie 20-30 tūkst. darbingų žmonių, bet ne mokytojai, ne sveikatos sistemos darbuotojai , ne VRM ar krašto apsaugos sistemos darbuotojai , o žmonės iš "UAB" ar "AB" netekę darbo.

Tai kas vėliau ir kokios profesijos žmonės tas pensijas uždirbinės, gal likę keletas fabrikų su "nuvarytais veteranais darbininkais ", jie tikrai nepatrauks biudžetininkų armijos.

Mūsų visuomenė perdaug "sudėvėta" dėl socialinių , politinių ir ekonominių reformų , kad galėtų laimingai sulaukti ilgametystės.

Kaip išgelbėti skęstančią Sodrą? Manau, kad būtina Sodros reforma;

1. Privatizuoti darbo biržas ir atsikratyti darbo biržų milžiniško turto ir to turto išlaikymo.
2. Reformuoti SODRĄ ir prijungti prie mokesčių inspekcijos.
3. Nutraukti besaikį lėšų švaistymą, pvz., premjero rezidencijos remontui( 1,5 mil. ), nutraukti įvairiausių "analitinių studijų" finansavimą , nutraukti visų projektų finansavimą, kurie nekuria BVP ir nesukuria darbo vietų.
4. Išanalizuoti privačiame sektoriuje dirbančių ir iš valstybės biudžeto išlaikomų darbuotojų santykį.
tą santykį priverstinai koreguoti (mažinant ir sujungiant atitinkamas tarnybas ) siekiant sukurti verslo, o ne išlaikomą visuomenę.

Su pagarba,
Robertas Mikalauskis

Kokia tikroji situacija Europoje, kaip atrodo statistika siūlome paskaityti straipsnį


"Ar lietuviai „nusipelnė“ išeiti į pensiją vėliau?"

Rekomenduojame paskaityti:

Ar reikalingas nekilnojamo turto mokestis ?
Mokesčių didinimui TAIP
Motinystės išmokos
Prezidentė neleis Sodros biudžeto gelbėti pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių sąskaita
Lietuva išliks branduoline valstybe ?
Ekonomikos stabilizavimo ir gaivinimo programa - 2010 metų biudžetas
Elektros energijos tarifai
VST ir RST skirstomųjų tinklų sujungimas
Ukrainietiška elektros energija be tarpininkų. Populizmas ?
LEO MAXIMA NDX Energija
Ožkų gripas
Lietuvos Respublikos Prezidentės veiksmai reaguojant į pedofilijos skandalą
Lietuvai gali prireikti TVF paskolos

Dėl pensinio amžiaus pratęsimo

Lietuvoje 2 x 2 = 10

Sveiki,
aš čia dar tik 10 min. Saitas kiek kitoks negu įprastinis, todėl teks kiek ilgėliau palaukti kol priprasiu. O kol kas klausimas toks - kur čia rasti datas? Pavyzdžiui matau šį straipsnį, bet nematau kada jis parašytas?

-------------------------------------------------

O dabar į temą... Praktiškai pilnai sutikčiau su paskutiniais trimis punktais, bet labai abejočiau dėl pirmojo. Ir dėl to, kad man neatrodo, kad darbo biržose slypi didelės sąnaudos ar tuo labiau kapitalas ir dėl to, kad manau, kad mūsų visuomenėje, kur realiai negalioja rimti konkurencijos dėsniai, privatizavus darbo biržą, žmonėms net teoriškai užgestų viltis susirasti darbą. O tai vestų į depresiją ir... patys suprantate kur tai veda. Gi privatininkai imtų plėšti avansinius mokėjimus ir surinktus pinigus ramiai sau išleidinėtų baruose ir kanaruose.

Del pensinio amziaus pratesimo

Dėl pensinio amžiaus, manau kad prailginus amžių mes vėl po 5-10 metu turėtumėm tokia pat situacija ir nesvarbu kiek metų mes prailginsime....

Nepritarčiau ir aš autoriui dėl darbo biržų privatizacijos, tik šiek tiek dėl kitų priežasčių nei "realistas"

Apie pensinio amžiaus didinimą

Privatizavus darbo biržas pirmiausia valstybė atsikratytų turto išlaikymo kaštų, kurie yra tikrai dideli. Antra, darbo biržų privatizavimo sutartyje galima įrašyti sąlygą 10 metų nekeisti veiklos pobūdžio.
Ir trečia , svarbiausia, kad privačioje darbo biržoje atsirastų tikra darbo santykių rinka. Ta prasme, kad privačioje darbo biržoje dirbanti vadybininkė būtų suinteresuota nupirkti kvalifikuotą darbo jėgą ir parduoti verslininkui arba valstybės tarnybai. Čia nėra nieko naujo, Anglijoje tokie darbo biržos principai sėkmingai veikia.
O kas darosi mūsų Lietuvos darbo biržose? Eilinis žmogus atvyksta užsiregisti ir gauna atsakymą , kad darbo nėra. Bet darbo biržoje dirbantis personalas sėkmingai gauna atlyginimus nepriklausomai nuo to kiek bedarbių įregistravo ar surado darbą, kam dirbti jeigu alga mokama už etatą.