Praleisti valdymą.
Pirmas

2017 m. Elektros kaina ir tarifai

Privatūs klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją, sunaudotą 2016 m. rugpjūčio mėn., atsiskaito 2016 m. rugsėjo mėn. žemiau nurodytomis kainomis.

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt.
Elektros tarifų planai
Standartinis Elektrinės viryklės* 12 000 kWh** Namai*** Namai plius***
Kaina su PVM 2016 m nuo Liepos 1 d.
Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,120 0,119 - 0,105 0,100
Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,130 0,129 - 0,114 0,108
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji EUR/kWh 0,096 0,095 - 0,086 0,083

provident.lt

AB „LESTO“ IR AB „LIETUVOS DUJOS“ VEIKLĄ PERIMA AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

Komisija, atsižvelgdama į AB „Lesto“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimą, įsteigiant naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“, išdavė gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo bei visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijas.

Naujai įkurta bendrovė perims AB „Lietuvos dujos“ vykdytą gamtinių dujų skirstymo veiklą ir AB „Lesto“ vykdytas elektros energijos skirstymo bei visuomeninio tiekimo veiklas, įskaitant ir įsipareigojimus vartotojams.

Atitinkamai Komisija priėmė sprendimą panaikinti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo ir gamtinių dujų tiekimo licencijas bei AB „Lesto“ elektros energijos skirstymo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradės vykdyti 2016 m. sausio 1 d.


Elektros energijos tarifų pokytis buitiniams vartotojams

Žemoji įtampa 2015 m. 2016 m. Pokytis, palyginus su 2015 m.
Viena laiko zona ​ „Standartinis" 12,9 12,7 -1,5%
„Elektrinės viryklės" 12,7 12,6 -0,9%
Dvi laiko zonos ​ ​ ​ „Standartinis", dieninė dedamoji 14,1 13,9 -1,4%
naktinė dedamoji 10,1 9,9 -2,1%
„El. viryklės", dieninė dedamoji 13,9 13,8 -0,7%
naktinė dedamoji 10,0 9,8 -1,9%
Planas „Namai" ​ ​ ​ Pastovioji dedamoji, EUR 2,89 3 3,8%
Viena laiko zona 11,5 11,2 -2,6%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji 12,5 12,2 -2,5%
naktinė dedamoji 9,2 8,9 -3,4%
Planas „Namai plius" ​ ​ ​ Pastovioji dedamoji, EUR 5,79 6 3,6%
Viena laiko zona 11,0 10,7 -2,8%
Dvi laiko zonos, dieninė dedamoji 11,9 11,6 -2,5%
naktinė dedamoji 8,9 8,6 -3,3%


Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014

Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014
Pateikiama vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos (45,71 ct/kWh) žemojoje įtampoje sandara, ct/kWh.


1. Elektros energijos įsigijimo kaina, sumokama elektros energijos gamintojams ir tiekėjams (įskaitant balansavimo energijos sąnaudas), kurią 2014 metams nustatė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2. LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos (persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais) kaina.

3. LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų.

4. AB LESTO Elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

5. AB LESTO Elektros energijos visuomeninio tiekimo (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.

6. VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustatė VKEKK, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.

7. PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).

Visus galiojančius elektros energijos tarifus rekomenduojame pasitikslinti savo elektros energijos tiekėjo svetainėje. Jei jūsų tiekėjas yra AB "LESTO" paprasčiausiai spauskite ant žemiau esančios nuorodos "Šaltinis". Visa informacija šiame puslapyje pateikta remiantis šiuo šaltiniu ir valstybine kainų energetikos komisija. Elektros energijos kainas (tarifus) tiekėjas galėjo pakeisti už neatitikimus neatsakome.

Šaltinis: AB LESTO, Valstybinė kainų ir energetikos inspekcija

TAGAI: Elektros energijos, tarifai, kaina, eurais, EUR, elektros kainos nuo sausio 1, elektros tarifai vilniuje 2017, elektros kaina 2017 eu, LESTO elektros tarifai eurais, Kiek kainuoja elektra eu, kiek moketi uz elektra eurais, elektros kaina siauliuose 2017, eurais elektros tarifai 2017 gyventojams, Публичные цены на электроэнергию, elektros tinklai.

Elektros kaina ir energetinė nepriklausomybė

Visa tiesa apie elektrą Lietuvoje.

Lentelė su ELEKTROS TARIFAIS auksčiau

Elektros kaina ir energetinė nepriklausomybė

Lentelė su ELEKTROS KAINA auksčiau

Lietuva yra visiškai priklausoma nuo buvusios Sovietinės sąjungos energetinės sistemos. Video medžiagoje kalbama kaip yra žlugdomi Lietuvos energetinės nepriklausomybės siekiai. Energetinė nepriklausomybė žlugdoma tiek Rusijos tiek ir savų rankomis. Jei Lietuva nepasieks energetinės nepriklausomybės ji bus visiškai priklausoma nuo Rusijos ekonominės, bei politinės įtakos. Verta pažiūrėti šį filmuką, kad suvoktumėte kas yra elektra iš kur ji gaunama, ir ko reikia kad taptumėm nepriklausomi. Keistas dalykas, teigiama kad energetinė nepriklausomybė Lietuvos strategijoje vienas iš svarbiausių klausimų, bet per 20 metų niekas nepadaryta ! Neturime nei jungčių, nei strategijos. Bet turime VALDOVŲ RŪMUS. Elektros skaitiklis, elektros tarifai, naktinis skaitliukas, sąskaitos už elektrą, elektros kaina. Lietuvos elektros tinklai, elektros kaina Šiauliuose, Lesto kainos, elektros tinklai. elektros kaina Lietuvoje.

Elektros kainos ir energetinė nepriklausomybė

Šis video tiesiog papildo prieš tai esantį reportažą. Tad kur link Lietuva eina ir kokios perspektyvos energetinės nepriklausomybės srityje.


Elektros energijos tarifai, kaina, elektros tarifai,elektros kainos nuo liepos 1,rst tarifai,vst tarifai,LESTO elektros tarifai, elektros kaina, kiek kainuoja elektra, nauji elektros planai, elektros kaina Šiauliuose, Lesto kainos, elektros tinklai.

Kokį elektros planą geriau pasirinkti?

Kokį elektros planą geriau pasirinkti?

Virginijus Poderys apie elektros kainas

Virginijus Poderys apie elektros kainas

Šis interviu internete yra blokuojamas, tad nenustebkite jei matomas toks vaizdelis:
"Virgilijus Poderys apie ..."
Šis vaizdo įrašas nebegalimas, nes su juo susieta „YouTube“ paskyra nutraukta dėl kelių trečiųjų šalių pranešimų apie autorių teisių pažeidimą.

Elektros kainos Lietuvoje Trumpai ir be užuolankų apie tai, kodėl Lietuvoje kainos elektros energijos yra tokios ir ne kitokios. Kalba dabartinis Visagino AE projekto ekonomikos direktorius, buvęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys apie elektros kainas.

V.Poderys mato galimybę mažinti tiek dujų, tiek elektros kainą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkas Virgilijus Poderys žada per gruodį peržiūrėti jau suskaičiuotas kitų metų elektros kainas

Virgilijus Poderys: „Energetikoje mažų kainų era baigėsi“ Energetikos požiūriu Lietuva iš esmės tebėra buvusios Sovietų Sąjungos dalis, tačiau artimiausi keleri metai turėtų būti lemiami tampant Europos sistemos dalimi. Ar esminiai elektros energetikos projektai bus baigti laiku ir kokią įtaką jie turės elektros tarifams?

Elektros kainos Vilniuje ir Kaune

Buvau įsitikinusi, kad elektros kaina skirtingose miestose skirtinga, ir maniau, kad aš Vilnietė moku daugiau, nei mano draugė Kaunietė. Buvau labai nustebusi, kai sužinojau, kad elektros kaina Kaune ir Vilniuje vienoda !
Elektros kaina Kaune = Elektros kaina Vilniuje
Dar labiau nustebau, kai sužinojau, kad:
Elektros kaina Kaune = Elktros kaina Vilniuje = Elektros kaine vienkiemyje ar kokiame kitame Lietuvos kaimelyje.

Man blondinei įdomu kuom skiriasi elektros kaina Vilniuje, nuo elektros tarifo Vilniuje ?

elektros tarifas ir kaina. Matyt elektros tarifas vienodas, o kaina priklauso nuo to kiek tu moki t.y nuo tavo statuso visuomenėjė.....
2014 metų elektros kainos tarifas. Ar jau gali privatus kliantas 2014 metais pasirinkti nepriklausomą tiekėją ?

Elektros energijos tarifu irkainos priklausomybė nuo vartojimo

Elektros kainos mažėjimas gali būti susietas su vartojimu ?
Nes valstybinė kainų ir energetikos komisija skelbia:
• 2015 m., palyginti su 2014-aisiais, fiziniai importo srautai sumažėjo (apie 5 proc.) dėl 13 proc. padidėjusios gamybos vietinėse elektrinėse.
• Išduotos 3 naujos licencijos nepriklausomiems tiekėjams, 13 licencijų sustabdyta. Iš viso 2015 m. pabaigoje licencijas vykdyti veiklą turėjo 35 tiekėjai, iš jų 19 buvo aktyvūs.
• Biržoje suprekiautos elektros energijos kiekis mažėjo 16,3 proc. – nuo 4224 GWh 2014 m. iki 3631 GWh 2015 m.
• Galutinis elektros energijos suvartojimas 2015 m. sudarė 10,02 TWh.
• Komisija pakoregavo Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką pagal Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį ir nustatė elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų viršutines ribas naujam 2016–2020 m. reguliavimo periodui.
• Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas pradėjo vykdyti Nord Pool Spot AS (nuo 2016 m. sausio 20 d. – Nord Pool AS). Paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius funkcijas vykdys ketverius metus, jis turi užtikrinti skaidrią platformą prekybai elektros energija, siekiant vieningos ir integruotos elektros energijos rinkos Europoje.
• Komisija nuo 2015 m. II pusm. kartu su elektros biržos operatoriumi Nord Pool AS vykdė skubių rinkos pranešimų (UMM) paskelbimų priežiūrą. Iš viso 2015 m. nustatyta 13 galimų UMM pažeidimų, iš kurių 11 buvo susiję su Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 4 straipsnio, t. y. pareigos laiku skelbti viešai neatskleistą informaciją, pažeidimu, 1 – su galimu nacionalinių teisės aktų nesilaikymu ir 1 – su rinkos manipuliavimu. Komisija, įvertinusi visus nustatytus galimus UMM pažeidimus, konstatavo, kad nei vienas iš jų nepasitvirtino. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija, kaip ir kitos Nord Pool AS prekybos zonoje esančios nacionalinės reguliavimo institucijos, perėmė iš Nord Pool AS kiekvienos šalies jurisdikcijai priskirtą UMM priežiūrą.