Praleisti valdymą.
Pirmas

Ar reikalingas nekilnojamo turto mokestis ?

NEKILNOJAMO TURTO MOKESTIS
Pirmiausia siūlau panagrinėkite kaip nekilnojamas turtas ( N.T.) apmokestintas Paryžiuje, Briuselyje, Londone ar Berlyne. Centrinėse miesto dalyse apmokestintas nekilnojamas turtas (N.T.) dvigubai didesniais tarifais nei miestų periferijose. Gyventi brangiai apmokestintose zonose yra tam tikras turtingų žmonių prestižas, kadangi tai socialinis rezervatas į kurį nepapuola tam tikri „socialai“ kurie gali įnešti netvarką, purvą ir t.t. ( turint galvoje tam tikrą žmonių kultūrą) .

Kai kurie politikai daro esminę klaidą maišydami nekilnojamo turto (N.T.) mokestį su pajamų mokesčiu mokamu iš nekilnojamo turto (N.T.) nuomos.

Pirmiausia pajamų mokestis už gaunamas pajamas iš nuomos už nekilnojama turtą (N.T.) tai ir yra mokesčiai už gautas pajamas, o nekilnojamo turto (N.T.) mokestis turi reguliuoti nekilnojamo turto (N.T) rinką ir socialinę lygybę.

Šioje vietoje kalčiausi yra ankstesnių kadencijų parlamentarai, kurie prieš 10-15 metų nesugebėjo pasipriešinti įtakų grupėms ir priimti nekilnojamo turto (N.T.) įstatymą. Jeigu nekilnojamo turto (N.T.) mokestis būtų buvęs įvestas prieš 15 metų, šiandiena jis būtų ištobulintas ir nebūtų perpildyta rinka.

Grįždamas prie nekilnojamo turto (NT) mokesčio noriu pabrėžti esminius šio mokesčio privalumus.

Pirmiausia tai pajamos į valstybės biudžetą. Tai yra neišvengiama, nes valstybė privalo finansuoti viešąjį sektorių , o tam reikia pinigų.

Antra , mokestis sureguliuos nekilnojamo turto (N.T.) rinką..

Trečia, paskatintų beverčio turto panaudojimą ( arba jį nugriauti arba suremontuoti ).

Ketvirta , šis mokestis tiesiogiai palies atskiras socialine grupes: turtingus ir vargšus. Bet tai ne bėda.

Bėda ta , kad jeigu Seimas priims nekilnojamo turto (N.T.) mokestį su tam tikromis išlygomis , tuomet atsitiks taip kaip, kad gautos pajamos iš nekilnojamo turto (N.T.) neatstos jų administravimo išlaidų. Vis tiek turtingieji sugebės paslėpti po senelių ar giminaičių pavardėmis, daug skaičiuosime , bet mažai gausime.

Todėl mano siūlymas apmokestinti gyvenamo ploto kvadratinius metrus nuo pirmo kvadratinio metro.
Mokestis už kiekvieną kvadratinį metrą turėtų būti dauginamas iš koeficiento kuris būtų nustatytas pagal nekilnojamo turto (N.T.) geografinę vietą. Kadangi visas mūsų kraštas ir miestai yra sudalinti į atskiras zonas tai nuo geografinės zonos priklausytų ir koeficiento dydis.

Pavyzdžiui:

Vieno kvadratinio metro nekilnojamo turto (N.T.) kaina 1 Lt.
Kaimo ir miestelių zonų koeficientas 1
Miestų ir rajonų zonų koeficientas 1,5
Miestų centrų ir senamiesčių koeficientas 2
Didmiesčių centrų koeficientas 2,5
Didmiesčių, senamiesčių ir saugomų teritorijų bei regioninių parkų koeficientas 3.

Prognozuojama N.T. mokesčių suma pagal 2008m. statistikos duomenis.Eil. Nr. Vietovė Gyvenamas fondas m2 N.T. tarifas už 1m2 Koeficiantas N.T. Mokesčio suma mln. Lt.
1 Miestas 53 220 700 1 Lt. 1,5 79, 831
2. Kaimas 30 130 600 1 Lt. 1 30, 130
Viso Lt. 109,961

Pastaba:

1. surenkamų mokesčių suma išaugtų apie 30% t.y. iki 140 mln. Lt. gaunamų pajamų per metus, jeigu gyvenamam fondui pritaikytume atitinkamus koeficientus pagal geografinę vietą.
2. nesudėtingas mokesčio administravimas skaičiuojant už kvadratinius metrus.

Šaltinis: Statistikos departamentas (Gyvenamasis fondas metų pabaigoje)

Nekilnojamo turto (N.T.) mokestis turi remtis pagrindiniu turto vertinimo kriterijumi, t.y. pagal tai kurioje vietoje jis stovi. Bet koks žmogus , turtingas arba vargšas, prieš įsigydamas nekilnojamą turtą (N.T.) visada vertina jo geografinę vietą. Kitaip sakant nekilnojamo turto (N.T.) kainą apsprendžia vieta. Taigi nekilnojamo turto (N.T.) mokestis turi būti skaičiuojamas tik pagal vietą kur jis stovi.
Gali būti labai brangiai įrengtas namas, bet jeigu jis stovi tokioje geografinėje vietoje , kur vyrauja bedarbystė, kur užteršta aplinka ar gresia stichinės nelaimės toks turtas nėra vertingas. O sukrypusi „bakužė“ Vilniaus centre brangesnė nei įrengtas dviejų aukštų gyvenamas namas rajono centre.
Šis pavyzdys labai vaizdžiai iliustruoja dar vieną būtinybę kodėl reikia greičiau įvesti nekilnojamo turto (N.T.) mokestį. Ogi todėl, kad pačiose geriausiose miestų ir rajonų vietose stovi sulūžę ir apleisti statiniai, kuriems remontuoti arba nugriauti ir pastatyti naujus, gražius statinius savininkai neturi lėšų. Jų motyvas vienas, kad vėliau jie parduodami nekilnojamą turtą (N.T.) gaus didesnę kainą ir taip stabdo gyvenimo raidą.

Su pagarba,
Robertas Mikalauskis
LiCs narys.

Rekomenduojame paskaityti:

PRABANGOS mokestis, KAS TAI ?
Viskas apie D. Grybauskaite
Liberalesni darbo santykiai
Mokesčių didinimui TAIP
Motinystės išmokos
Prezidentė neleis Sodros biudžeto gelbėti pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių sąskaita
Lietuva išliks branduoline valstybe ?
Ekonomikos stabilizavimo ir gaivinimo programa - 2010 metų biudžetas
Elektros energijos tarifai
VST ir RST skirstomųjų tinklų sujungimas
Informacija apie paskolas ir kreditus. Įsiskolinimus ir skolas.
LEO MAXIMA NDX Energija
Ožkų gripas
Lietuvos Respublikos Prezidentės veiksmai reaguojant į pedofilijos skandalą
Lietuvai gali prireikti TVF paskolos

TAGAI: naujas nekilnojamo, turto, mokestis, N.T. nekilnojamo turto, ivedimas

Turto mokestis

Patiko man kažkur išsakyti argumentai:

krizės sąlygomis kiekvienas naujas mokestis yra žmonių skurdinimas, bet pasibaigus sunkmečiui visą turimą viršplotį reikia apmokestinti.
1.kad pensininkas nesėdėtų 3/4 kambarių bute vienas reikalaudamas iš valstybės lengvatų,
2.kad gudruoliai prisipirkę butų nesipelnytų iš nelegalios nuomos,
3.kad palangose prisipirkę apartamentų prisidėtų prie socialinių programų finansavimo,
4.kad išsikraustę iš daugiabučio į namelį, nelaikytų tuščio buto (gal kada prireiks)
ir t.t.

Bet kadangi aš nepasiturinti mano savigina, savisaugos instinktas priešinasi tam.....

"Jų motyvas vienas, kad

"Jų motyvas vienas, kad vėliau jie parduodami N.T. gaus didesnę kainą ir taip STABDO GYVENIMO RAIDĄ." ne, nu bet tu ir.........
P.S
Redaguota.