Praleisti valdymą.
Pirmas

2015 Kalėdos

Ko tikėtis iš 2013 metų kalėdų ?
Nusileis iš dangaus kalėdų senis.

Norite parašyti laišką kalėdų seniui ?
Rašyk čia.
Laiškas kaledų seniui.

Ką padovanoti ?
Kur išsirinkti Kalėdinę dovaną ?

Čia gali atsirasti nuoroda į jūsų tinklalapį

KALĖDINIAI PASIŪLYMAI

Ar jau KALĖDOS ?
Ar jau išrinkote dovaną ?
Ką dovanuoti Kalėdų progą ?

Ieškote dovanos Kalėdoms ?
Siūlome jums išsirinkti dovanas, kurių jūsų artimasis niekad nepamirš !

Kas tai ?
Šventė !

O gal galvos skausmas pragmatiškiems gyventojams :-)

Kalėdų šventė, kalėdos ir dovanos tai neatskiriami dalykai - o gal aš klystų ?

Kokie turi būti kūčių stalo patiekalai ?Kokie turi būti kūčių stalo patiekalai ?

Ir kas tos Kalėdos:

Pas močiutę ant seno sieninio kalendoriaus perskaičiau, kad Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė.
Tikinčio žmogaus sąmonėje tai yra paslaptis – Dievas, Visatos Kūrėjas, gimsta iš moters, kad paskelbtų žmonėms atpirkimo mokslą, padėtų jiems po žemės vargų vėl grįžti į dangaus rojų, iš kurio po pirmųjų tėvų nuopuolio jie buvo ištremti. Pasaulis iki šiol nuo Jėzaus gimimo skaičiuoja metus.

Baigiasi jau antrasis tūkstantmetis, kai kalėdinio džiaugsmo paslaptį skelbia viso pasaulio bažnyčių varpai, kviesdami Kalėdų ryto Piemenėlių mišioms.

Gražu, mistiška, paslaptinga kartu ir šventiška. Tad nekantraudamas smalsumo vedamas lekiu pasižiūrėti, o ką gi rašo Lietuviškoji Wikipedija:
"Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos, saulės sugrįžimo šventė.

Europoje, paplitus krikščionybei, senosios tradicijos susipynė su naujomis, Kalėdas imta minėti kaip Jėzaus gimimo šventę. Katalikiškos Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną. Šiuolaikiniame pasaulyje Kalėdos tapo ekonomiškai itin svarbia švente, susieta su dovanų pirkimu ir dovanojimu, Kalėdų Seneliu ir pan.

Su Kalėdomis susijusios ir įvairios vietinės bei regioninės tradicijos, kurios gerokai skiriasi nepaisant didelio amerikietiškų ir britų Kalėdų tradicijų išpopuliarinimo literatūroje, televizijoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse....."

Nepamiršta Wikipedija ir apie Krikščionybe:
"Kristaus gimimo istorija daugiausia remiasi Mato ir Luko evangelijomis. Pagal šias evangelijas Kristų pagimdė mergelė Marija Betliejuje, kur ji su savo vyru Juozapu buvo laikinai apsistoję. Pasekėjų manymu, Kristaus gimimas – tai išsipildžiusios judaizmo pranašystės apie mesiją (pranašą). Ankstyvieji krikščionis švęsdavo vėlesnę Trijų Karalių dieną, o gimimo datą pradėta nustatinėti tik po kelių šimtmečių. Dabar laikoma, kad Jėzus gimė gruodžio 25 dieną, nors dėl tikslios gimimo datos nėra vieningos nuomonės."

Na įdomumo dėlei galėjo parašyti, kaip ši diena atrodo kitiems pasauliams, kaip musulmonams, stačiatikiams ir t.t.

Ir vis tik didžiausias skausmas DOVANOS.


Kalėdų seneli,-
Ruda voverytė
Tau nori į ausį
Kažką pasakyti.

Kalėdų seneli,-
Ilgai keliavai,
Ar tu dovanėlių
Nepamiršai..
Prieš daugelį metų sužibus žvaigždė
Šiandieną jau virtus švente.
Kokiam gi bebūtum pasaulio krašte,
Jinai aplankys ir tave.

Ir lekia, šuoliuoja baltoji viešnia
Savaisiais žirgais baltakarčiais,
Paišydama baltas languos lelijas
Ir žiedus stebuklingų paparčių.

Pakelkit, pakelkit į dangų akis,
Atverkit plačiai savo širdis,
Ir jums ta laiminga žvaigždė lai nušvis,
Ir sielas, lai jūsų sušildys.

Ateik Šventų Kalėdų naktį
Man savo pasaką pasekti.
Lai prisipildo stebuklu
Grytelė draskoma vilkų.
Lai užsilopo stogas kiauras
Ir praplatėja stalas siauras.
Te išgaruoja visos baimės,
Tegul visiems užtenka laimės
Nors vieną naktį per metus.
Atsiųski savo stebuklus.

Apsnigtais takeliais rieda
Išsipusčiusios Kalėdos
Rankose - snieguolė, žiedas,
Pamary imintos pėdos.
Nosys -prie langu prišalo
Mums, belaukiantiems senelio
Su meškute ir zuikiu
Jis atneš daug dovanu

Linksmų Šv. Kalėdų!

Pažvelk pro langą - visur balta Širdelę spaudžia, nes man šalta Norėčiau būt Tavo glėby Sušildytum mane naktį Kviečiu Tave Kalėdų naktį Apsilankyk padovanok man Pačią gražiausią naktį!

Autoriai eilių nežinomi

Kalėdų proga Petriukui padovanojo gitarą. Kitą dieną mama jo ir klausia:
– Na, ar patiko gitara?
– Taip, labai.
– Tai kur ji?
– Išmečiau.
– Kodėl?!
– Viduje buvo skylė.

“Seneli, aš padėjau tau ir Snieguolei pieno ir sausainių, o tavo elniams ir kiškiams – morkų. Linkėjimai – Birute.”
Senelio Šalčio atsakymas:
“Miela Birute, dėkui tau už gerus norus, tačiau nuo pieno man paleidžia vidurius, o nuo morkų mano elniai bezda man į veidą. Geriau palik man po eglute butelį degtinės. Jei gali – didesnį. Tavo Senelis Šaltis.”


Rekomenduojame paskaityti:

Vėlinės

Du juodu elniu, Kalėda.

Oi ir atlakia
Du juodu elniu, Kalėda.
Oi ir atveja
Du mudru strielčiu, Kalėda.
Bėgat, nebėgat,
Bet nedabėgsit, Kalėda.
Vejat nevejat,
Bet nedavysit, Kalėda.
Oi ir dabėgo
Straunių upelį, Kalėda.
Vandenį geria,
Vandenin žiūri, Kalėda.
Oi aš pažiūrau
Ant savo galvos, Kalėda.
Ant mano galvos
Dzideli dzyvai, Kalėda.
Dzideli dzyvai,
Devynios šakos, dešimta strėla, Kalėda.

Laiškas kalėdų seniui

Padaryti kažka panasaus i registracija.
Laiško rašyma kalėdų seniui.

Arba pasitikrinti ar buvai geras šeis metais, su atsakymu, t.y ar gausi norima kalėdų dovaną.