Praleisti valdymą.
Pirmas

A. Butkevičiaus turto ir pajamų deklaracija

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ

DUOMENŲ IŠRAŠAS

I. Privalomas registruoti turtas: 224500,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0 Lt
III. Piniginės lėšos: 406000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 226044,00 Lt

METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS

GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma) 264869,00 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma) 20536,00 Lt

PASTABA:
Visa pateikta informacija šiame tinklalapyje gauta iš oficialių šaltinių, žiniasklaidos priemonių, vyriausiosios rinkimų komisijos, televizijos laidų ir t.t.
Tinklapasi LR Prezidentas stengiasi kaip įmanoma daugiau informacijos apie kandidatus pateikti viename tinklalapyje, rinkėjų patogumui. Taip pat šiame tinklalapyje galite pasisakyti ir jūs.

Šaltinis: Vyriausioji Rinkimų Komisija