Praleisti valdymą.
Pirmas

Sodra. Motinystės pašalpų lubos

Išmokų dydis

​ 1. Pasirinkus gauti pašalpą iki vaikui sueis vieni metai – mokama 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
2. Pasirinkus pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
3. Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jei dviejų vaikų priežiūrai atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš jų bendra tvarka.
4. Jei Jūs vaiką įsivaikinote, nepriklausomai nuo jo amžiaus, motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 70 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Ši pašalpa mokama vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, metu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
5. Jei pašalpos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar pašalpų, jam mokamas skirtumas tarp motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio ir gaunamų pajamų.
6. Jei pasirinkote motinystės (tėvystės) pašalpą gauti dvejus metus, antraisiais vaiko auginimo metais pašalpa mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar pašalpų.

Motinystės (tėvystės) pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. lygus 431 Eur., o nuo 2015 m. liepos 1 d. - 434 Eur.

Minimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 144,67 Eur (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
Maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 1388,73 Eur (3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio). Jei pasirinkote pašalpą gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 972,11 Eur, antraisiais – 555,49 Eur.


Pasinaudokite skaičiuokle

Faktai

Nuo 2009 metų gimstamumas Lietuvoje mažėja. Statistikos departamento duomenimis, 2009 metais šalyje gimė 31 547 vaikai, 2011 – 28 924. 2012-aisiais gimstamumas smuko iki 28 486 kūdikių, o 2013 metais Lietuvoje gimė 27 297 kūdikiai.
„Sodros“ duomenimis, 2014 m. motinystės (tėvystės) pašalpos buvo mokamos 36,2 tūkst. asmenų. Iš jų 29,9 tūkst. buvo moterys, o 6,3 tūkst. – vyrai.
Vidutinis vieno mėnesio pašalpos dydis buvo beveik 345 Eur.
93 proc. pašalpų skiriamos dvejiems metams (70+40 proc.), 7 proc. – vieneriems metams (100 proc.).
2009 m., kai pirmais metais buvo mokama 100 proc., o antrais 85 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio, išlaidos motinystės (tėvystės) pašalpoms buvo 340 mln. Eur, o 2014 m. – 148 mln. Eur.

Žemiau pateikta istorija nuo 2014 metų, kas buvo galvojama ir kokios intrigos virė tuo metu.

Štai pagaliau nusistovėjo tvarka ir šiuo metu motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra:

1. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieneri metai.
PASTABA:
Minimali išmoka 496 Lt/mėn.
Maksimali išmoka 4761,60 Lt/mėn

2. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
PASTABA:
Minimali išmoka 496 Lt/mėn.
Maksimali išmoka per pirmuosius metus 3333,12 Lt/mėn
Maksimali išmoka per antruosius metus 1904,64 Lt/mėn

Tuo atveju, jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose (kai teisę į motinystės (tėvystės) pašalpą įgyja 2011-07-01 ir vėliau), motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus ir t.t.), tačiau mokama bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Žemiau pateikta istorija nuo 2009 metų, kas buvo galvojama ir kokios intrigos virė tuo metu.

Ekonominės krizės padariniai perkeliami silpniausiai grandžiai.

Siūloma uždėti lubas motinystės/tėvystės išmokoms t.y. taupyti vaikų sąskaita, taip pabloginant demografine padėtį, bei socialines garantijas jauniesiems Lietuvos gyventojams.

Tokiu būdu manoma sutaupyti 150 mil. litų.
O gal vertėtu apmokestinti monopolininkus ?
Jūsų nuomone ?

Ketinama priimti:
1. Visos mamytes neteks 10 proc. išmokų
2. Per pirmuosius metus bus mokoma 85 proc. buvusio darbo užmokesčio
3. Per antruosius metus bus mokoma apie 50 proc. buvusio darbo užmokesčio.
4. "Lubos" Sodros 7721.18 Lt ant popieriaus

Naujos žinios, ketinimai ir pasikeitimai (ATNAUJINTA 2010 06 17)

1. Išmokų "Lubos" (maksimali išmoka)šiuo metu 5850 litų, nuo liepos mėnesio ji sumažinama iki 4680 litų.
Nuo 2011 metų Liepos mėnesio vyriausybė siūlo mažinti išmoką iki 2950 Lt (tik siūlymas dar nepriimtas)

2. Vyriausybė nori priimti naujove t.y. galimybe pasirinkti auginti vaiką 2 metus ir gauti pirmus metus 70 proc. uždarbio, o antrais metais 40 proc. su galimybe antrais metais dirbti ir neprarasti 40 proc. išmokos. Arba nuspręsti vaiką auginti 1-erius metus ir gauti 100 proc. išmoką.

Jei jus domina reali situacija siūlome remtis tik oficialiais duomenimis t.y. patikimiausia informacija rasite oficialiame SODROS puslapyje. Nuoroda į SODROS puslapį spausti ČIA
Rekomenduojame paskaityti:

Informacija apie paskolas ir kreditus. Įsiskolinimus ir skolas.
Ar reikalingas nekilnojamo turto mokestis ?
Mokesčių didinimui TAIP
Prezidentė neleis Sodros biudžeto gelbėti pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių sąskaita
Lietuva išliks branduoline valstybe ?
Ekonomikos stabilizavimo ir gaivinimo programa - 2010 metų biudžetas
Elektros energijos tarifai
VST ir RST skirstomųjų tinklų sujungimas
Ukrainietiška elektros energija be tarpininkų. Populizmas ?
LEO MAXIMA NDX Energija
Ožkų gripas
Lietuvos Respublikos Prezidentės veiksmai reaguojant į pedofilijos skandalą
Lietuvai gali prireikti TVF paskolos
On a business online - home

Motinystės išmokų mažinimas - pasirinktos krypties tęsinys

Mažinti motinystės išmokas, arba sukurti išmokų lubas.
Jei aš bučiau valstybės vadovas, savininkas pasisakyčiau UŽ.(Čia reikia paaiškinimo, valdantis savo daržą, firma valstybe nesvarbu žiūri, kaip greičiau atgauti idėtus pinigus, paiimti didžiausia pelna, efektyviau išnaudoti resursus - apie tai vėliau)

Premus pataisas įteisinančias motynystės išmokų mažinimą ar atidėjimą mes pasieksime :
1. Sumažės gimstamumas
2. Vėl vaikus augins tik mamos, nes tėveliai uždirba daugiau ir paprasčiausiai nebeapsimokės seimai ekonomiskai.
3. Apsidžiaugs feministės

Netoli ta ateitis kai vaikas bus prabangos prekė, nes "mama" nesugeba be medicinos pagalbos pagimdyti, feministės nemato prasmės ir rūpinasi savo karjera.
Labiausiai mane stebina moterys "karjeristės" pasisakančios už tai kad sumažinti motinystės atostogas, nes jų teigimu jos per ilgos.
Bet niekur aš nemačiau kad būtų parašyta ir kad būtų uždrausta karjeristei pagimdžius po mėniose gryžti į darba siekti karjeros ....

Ir iš vis apsurdas kai pradedama teisintis statistika, kad pas mus čia pwer daug gerai ir niekur kitus pasaulyje nėra tokių socialinių garantijų, tokių didelių išmokų ir tokių ilgų atostogų.

O kodėl mes negalime būti pirmieji ir pavyzdziu visiems kitiems ?
Juk demografinių problemų turi visa Europa.
Ir kodėl pamirštama prie to paties palyginti pragyvenimo lygius tų šalių ?

Tad valstybe daro teisingai.
as už motynystės pašalpų mažinima
as už motynystės pašalpų lubų įvedimą
aš už motynystės atostogų termino sutrumpinimą

Nes kur kas pigiau atsivežti gyventojų busimų Lietuvos piliečių iš Kinijos ir Indijos nei patiems juos užauginti.

Ekonomiškai valstybei neapsimoka investuoti i busima darbinį arklį pradedant investicijas nuo jo TĖVŲ, bei auginimo (socialinių garantijų, medicininės priežiūros, skiepai, ugdymas, auklejimas, profesinis išprusimas ir t.t.)GERIAU ISIVEŽTI Kiniška pigia darbo jėga ir jam suteikti pilietybe.

GAl tokie mūsų galvų "valdovų" planai ?
Gal tokia valstybės politika ?
Kokia jūsų nuomonė baudžaiunininkai, tarnai, ir pridėtinės vertės kurėjai ?

P.S
Nebaigta, nekoreguota, bus patiklinta

Motinystės išmokos

Priimtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XIP-791(4). Balsavo: už – 64, prieš – 1, susilaikė 1.

Nutarta nustatyti, kad nuo 2010 metų liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 90 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, –75 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši nuostata įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. paskirtos ir (ar) mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skiriamos motinystės (tėvystės) pašalpos sumažinamos 10 procentų, bet ne mažiau kaip iki Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos, ir sumažintos mokamos iki 2012 m. birželio 30 d. Ši nuostata įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

Padaryta Teritorijų planavimo įstatymo 2, 12, 19, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIP-659(3) pertrauka iki kito posėdžio (už – 49, prieš – 34, susilaikė 27).

Motinystės išmokos seimas

Liepos 23 d. Seimas nustatė, kad nuo 2010 m. liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 90 proc., o kol vaikui sueis dveji metai, –75 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši nuostata įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. paskirtos ir (ar) mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skiriamos motinystės (tėvystės) pašalpos mažinamos 10 proc., bet ne mažiau kaip iki MMA, ir sumažintos mokamos iki 2012 m. birželio 30 d. Ši nuostata įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

Šaltinis: Seimas
2009-07-24

Motinystes ismokos ir ligonio pasalpa

Keista girdeti is kai kuriu seimunu samprotavimus, bei motinystes ismoku sugretinimu su ligos pasalpos ismokomis.

Argumentai:

Planuoti nestuma galima !
Ligos suplanuoti negalima !

Kontrargumentai:

Simuliuoti nestumo neimanoma (vaiku gimima ir t.t.)
Liga simuliuoti imanoma !

Siulyciau taupyma pradeti patraukiant baudziamajai atsakomybei ligos simuliantus, invalidumo simuliantus ir t.t.
Geriausia tokius asmenis deportuoti is Lietuvos

Darbo ir socialinio instituto direktoriaus požiūris ir nuostotos

Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavo Gruževskio komentaras apie padidintas motinystės išmokas. Atsakymas pabrėžtinai žurnalistui (Vladimiras Laučius, „Lietuvos žinios“)išskiriant, kad tos atostogos ilgiausios ES:

Negerai, kai apie vaiko priežiūrą namie iki dvejų metų kalbama kaip apie prabangą. Gerovės valstybėje tai turėtų būti visavertė teisė. Bet tai, kaip ją pamėginta įgyvendinti Lietuvoje, prasilenkia su sveiku protu. Išmokos dydis - nepagrįstas ir nesuderintas su biudžeto galimybėmis.

Maža to, esama sistema neužtikrina socialinio teisingumo motinystės (tėvystės) atostogų srityje. Ji neatitinka socialinės išmokos principų, būdama neadekvačiai "pririšta" prie asmens pajamų. Nedirbančios arba menkai uždirbančios studentės ir 7 tūkst. litų gaunančio asmens motinystės išmokų kraštinis dydis turėtų būti išlygintas. Daug uždirbanti ponia turėtų gauti didesnę išmoką, nei jokio stažo neturinti mama, bet ne tokiu skirtumu, koks susidaro dabar. Juk jų vaikų poreikiai - panašūs.

Grybauskaites veto

Prezidente užstojo jaunasias motinas.
O kas bus padaryta?
nuo 2010 metu sumažins 10 proc. motinystes išmokas.
Padidintas terminas pagal kuri apskaiciuoja ismoka t.y nuo 3 menesiu palaipsniui bus padidinta iki 1 metu.

Gal ir teisinga, bus užskirstas kelias sukčiautojams, sumažinta galimybe prieš išeinant į dekretą dirbtinai pasikelti alga.
BET nepagalvota jokių išlygų mamytėms pagimdžiusioms pametinukus, dvinukus, trinukus ir t.t..

Kodėl sumažintos motinystės išmokos ?

Kodėl sumažintos motinystės išmokos ?

Atsakymas paprastas kaip du kart du

Valstybė nebesugeba išmaitinti, nebesugeba vykdyti įsipareigojimų t.y. lėšų stygius.
KRIZĖ

Bet atminkite, valstybe turi prioritetus tik dėja, šeima vaikai sprendžiant iš priimtų sprendimų valstybės prioritetai visai kitur.....
O kur ?

Šeimos gynėja prezidentė - motinystės pašalpa

Sunkūs laikai atėjo, bet prioritetai valstybėje vistiek išlieka. Džiaugiuosi kad mūsų gerbiama Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė nepamiršo jaunų šeimų ir ėmėsi priemonių kad nebūtu pažeisti teisėti lūkesčiai.

Dalia Grybauskaitė vetavo įstatymą pagal kurį turėjo būti sumažintos motinystės išmokos jau nuo 2010 liepos pirmos dienos. Dabar viskas priklausys nuo seimo prioritetų.

Dabar motinystės pašalpa pirmaisiais metais siekia 100 proc., antraisiais – 85 proc. gauto darbo užmokesčio.

Jei bus pritarta prezidentės siūlymams tokiu atveju nauja tvarka bus taiko tik nuo kitų metų t.y.
motinystės pašalpos auginantiems vaikus iki vienerių metų tėvams būtų mokamos 90 proc., o nuo vienerių iki dvejų metų – 75 proc. gauto darbo užmokesčio.

Nuoširdus ačiu Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei už iniciatyva

Dėl vyriausybės siūlomų naujovių

Iš pirmo žvilgsnio vyriausybės siūlomos naujovės gan patrauklios, vien ką reiškia galimybė dirbti ir neprarasti motinystės išmokos (o gal vertėtu sakyti pašalpos ?)

Geriau panagrinėjus ir įsigilinus vyriausybė pamiršo pateikti dar vieną pataisą ar pasiūlymą, matyt dėl to kad pilnai įgyvendinus šiuos siūlymus lėšų nesutaupytumėm, o gal net padidintumėm išlaidas !

Vyriausybė pamiršo įsteigti papildomai vaikų namų arba prieglaudų

Abiem variantais ar mama pasirinktu auginti vaiką 1 metus ar 2 , o antrais išeitu dirbti, kur bus paliktas vaikas ?

Ko tyli vaikų apsaugos tarnybos ir kitos panašios institucijos !!!

Primenu, kad į darželį vaikus priima tik kai vaikui sukanka 2 metai.

Kas auklės mūsų vaikus ?

Atsakymas : europa - ras mūsų valdžios vyrai, kokia nors šalį kur vaikus gimdo ne ligoninėse o darbo vietose, bet Lietuvoje jei taip atsitiktu tave darbdavys atleis be perspėjimo, pagal naują darbo santykių liberalizavimo programą.

Lietuva ir jos vaikai

Visada buvau sioks toks Lietuvos patriotas , kalbejau, kad gyvensiu tik Lietuvoj ir savo vaikus noriu augint tik Lietuvoj!!! Bet kuo toliau, tuo labiau isitikinu, kad Lietuvos "geruju, sazininguju" politiku,valdininku manymu Lietuvoj gyvena per daug zmoniu, nereikalingi jauni, norintys dirbti Lietuvai LIETUVIAI(kaip beje ir seni). Geriau atsivezt kinu-pigesne darbo jega :):) . Norima tik surinkti kuo daugiau mokesciu, kad butu galima juos naudoti savo nuoziura- prezentacijoms, prestizo kurimui, automobiliams, patogiu kabinetu statymui, savo "mazu" atlyginimu kelimui. Jau net nekalbu apie visokius svaistymus, vogimus, plovimus ne savu, BENDRU, musu visu pinigu. Jei paklaustume zmoniu, manau dauguma pasisakytu uz tai kad mamoms reikia ne mazinti, bet DIDINTI visokias ismokas, bet musu didieji zino geriau. (: Kalbama apie demografine padeti, kad reikia gerint situacija, bet kaip visada darbai priesingi zodziams. Taigi reziumuojant politikai baigia mane itikint, kad reikia ne vazinet i uzsieni uzdarbiaut, o jau laikas pasiimti seima kartu su savimi ir pradet kurt gyvenima svetur, nes ten i zmogu ziurima ne kaip i "melziama karve", o kaip i neisenkanti, vis savaime atsinaujinanti, pati DIDZIAUSIA valstybes turta!!! Sekmes Lietuvos valdziai kuriant geresne laisva Lietuva.

Gintaras 33m. (2 vaiku tevas)

Motinystės (tevystės) atostogos

Žiauru, net iš auksčiausių pareigūnų girdime palyginimus, kad kažkokioje labai turtingoje šalyje motinystės atostogos buvo sutrumpintos nuo 9 mėnesių iki šešių. O PAS MUS NET du metai !!!

O kodėl pamirštama pasakyti, kad toje šalyje yra kompensacijos mechanizmai auklėms, vaikų darželiams, būsto lengvatoms ir t.t.
O pas mus šitai yra ?

O kur dėti vaiką po vienerių metų ? Į vaikų namus atiduoti ? Juk darželiai Lietuvoje vaikus priima nuo 2 metų amžiaus !

Motinystės tėvystės išmokos politika ir žurnalistų manipuliacijo

Aš kaip mama kartais susimastau, kas pas mus didžiausi intrigantai ir kas kalčiausias dėl neaiškumų motinystės išmokų karpymo istorijoje, bei aplamai valstybės politikoje.

Manau didžiausi kaltininkai ŽURNALISTAI ir mes patys.

Mes patys - nes esame kvaili i ką girdime per TV ar ką perskaitome laikrasčiuose ar internete priimame už tikrus faktus ir jais šventai tikime.

Žurnalistai - nes jie vaikydamiesi sensacijų, bei populiarumo, sąmoningai ar ne bet mus visus klaidina.

Kad ir dėl motinystės ir tėvystės išmokų karpymo.
Pagrindinis įrodymas kad jau buvo seniai žinoma, kad išmokos bus mažinamos 10 procentų visiems be išimties randame kar ir šiame tinklalapyje "Motinystės išmokos" tad šio komentaro autoriui jau 2009 06 26 diena(šią dieną parašytas pasisakymas)buvo aišku, kad išmokos mažės 10 proc. visiems be išimties.

O ką daro žurnalistai?

Naujoje motinystės išmokų tvarkoje – dvigubi standartai

Šį mėnesį visos mamos gaus mažesnes išmokas

Mat politikai blogai informavo visuomene, o gal patys žurnalistai rašė tik tai kas jiems buvo tuo metu naudinga ?

Ir kas tai ? Populizmas ? Vaikymasis sensacijų ? Ar bandymas eilinį kartą supriešinti visuomenę ?

Žemiau pateiktuose video reportažuose galima išgirsti daug genealių minčių, tik nepiimkite viska už tikrą :-)


Mamos galės rinktis - 1 ar 2 metų motinystės atostogas

Mamos ketina prašyti Prezidentės, kad ji vetuotų pataisas, tačiau D.Grybauskaitė leidžia suprasti, kad motinystės atostogų trumpinimas - neišvengiamas Autorius: „Lietuvos ryto“ televizija
Data: 2010-07-02 19:06
Dėl sumažintų išmokų mamos grasina skundais užversti teismus

Mamos siūlo dalį motinystės išmokos mokėti iš valstybės biudžeto, tačiau finansų ministrė sako, kad deficitinis biudžetas ir taip skylėtas Autorius: „Lietuvos ryto“ televizija
Data: 2010-07-20 18:18
Ar valdžia neina lengviausiu keliu, siekdama mažinti biudžeto deficitą?

Vyriausybė ketina karpyti motinystės išmokas mamoms, vaikus norinčioms auginti iki 2 m., nors naudingiau būtų skatinti ekonomiką bei mažinti šešėlį Autorius: „Lietuvos ryto“ televizija
Data: 2010-06-16 07:21

Motinystės pašalpa

Motinystės pašalpa skiriama ir mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Motinystės pašalpa skiriama, jeigu:

Jums išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).
•esate apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
•dėl nėštumo ir gimdymo atostogų nedirbote ir praradote darbo pajamas;
•Jums nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos darbo laikotarpiu arba Jūs esate atleista iš darbo nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui;
•pirmajai nėštumo ir gimdymo atostogų dienai turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.
•arba neįgijote nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes:
◦esate iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėtės nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki tapote apdraustąja, neviršija 3 mėnesių;
◦nurodytu laikotarpiu buvote pareigūnė, profesinės karo tarnybos karė ar statutinė valstybės tarnautoja (pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktą), ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapote apdraustąja neviršija 3 mėnesių.
•kreipėtės į „Sodros“ teritorinį skyrių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.
Asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims, motinystės pašalpa skiriama pagal pateiktą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, jeigu neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos (apie pašalpų skyrimą šiems asmenims skaitykite šio skyriaus pabaigoje).

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo vaiko priežiūros atostogose, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Atkreipiame dėmesį, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduota E 104 formos pažyma.

Motinystės pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas

Kyla klausimų kaip apskaičiuojamos išmokos ? eikite i SODRA pasiskaityti arba skaityk žemiau:

Motinystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jeigu gimė daugiau negu vienas vaikas, motinystės pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.).

Kompensuojamasis uždarbis motinystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas*.

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2010-07-01, kompensuojamais uždarbis apskaičiuojamas iš laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2010-05-31 gautų draudžiamųjų pajamų.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170x4=4680 Lt).

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį. Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, 4 dydžių suma.

Motinystės pašalpa mokama už darbo dienas. Ji išmokama visa iš karto.

Atkreipiame dėmesį, kad tos motinystės pašalpos gavėjos, kurių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, gali pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės pašalpa – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, pašalpos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31 d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą Jūs galite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės pašalpos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį pašalpos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus pašalpos išmokėjimą dalimis, pašalpos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį iš karto

Baisu, kad net valstybe

Baisu, kad net valstybe skriaudzia savo pacius maziausius piliecius ir ju tevelius. Noreciau kur nors isijungti ir stoti i kova pries sitokia neteisybę. Tiesiog apsurdas klausantis panel Simonytes pastaliojimų apie motinystes pasalpų apkarpimus ir jų skaiciavimus, todel jai nesuprast apie motiniska rupestį ir vargą ir nepatirti sio jausmo. Maza to, kad jau puse lietuvių jaunimo isvaziavę is lietuvos gimdo vaikus sveciose salyse, kadangi musu valstybe neistengia pasirupinti savais. Biudzeto skyles lopisime maziausiųjų saskaita. Kokia geda!!! Gal pradzioj pradekite nuo saves, ponai parlamentarai, pvz. nuo pono Kubiliaus ir kt.

Motinystės pašalpa mokama

Motinystės pašalpa mokama už darbo dienas. Ji išmokama visa iš karto

noreciau ppaklausti kuriame tiksliai istatyme yra paprasytas sitas sakinys,kad butent pasalppa yra ismokama visa iskarto.ar cia kalbama apie "dekretines" uz 4 men. ar kur kas menesi gaunama jau uz vaiko prieziura?

Teisę gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo laikotarpį

Teisę gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi apdraustosios ligos ir motinystės socialiniu draudimu moterys, jeigu:

1. Yra draudžiamos ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
2. Įstatymų nustatyta tvarka išleista nėštumo ir gimdymo atostogų;
3. Iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos 1 d. reikalaujamas ne trumpesnis kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas.

Visa informacija iš Sodros

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro:

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro:
laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo būti mokamos privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui; ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikas; ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga gavimo laikas; nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikas.

Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo.

Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

Tais atvejais, kai apdraustoji neturi reikiamos ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai jis buvo išleista vaiko nuo 1 iki 3 metų priežiūros atostogų, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas jai skaičiuojamas iš 12 mėnesių laikotarpio, buvusio prieš pastarąsias atostogas.

Tais atvejais kai jaunesnė nei 26 metų apdraustoji neįgijo reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo dėl to, kad mokėsi aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, o pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki ji tapo apdraustąja neviršija 3 mėnesių, motinystės pašalpa mokama neatsižvelgiant į jos turimą stažą. Tokia pat teise gali pasinaudoti ir statutinė valstybės tarnautoja, jei iki ligos pradžios šio stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiama kaip pareigūnė ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.

Moteriai, atleistai iš darbo nėštumo metu arba nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės (įstaigos, organizacijos ir pan.) likvidavimo ar bankroto bylos iškėlimo, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, ir turinčiai reikalaujamą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, motinystės pašalpa mokama ta pačia tvarka kaip ir dirbančioms ir turinčioms nėštumo ir gimdymo atostogas moterims.

Motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpis

Motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpis:
Moterims, kurios pagimdė suėjus 30 nėštumo savaičių ir vėliau, pašalpa mokama už 126 kalendorines dienas. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų. Moterims, kurios iki gimdymo datos (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių) nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas, motinystės pašalpa mokama už 56 kalendorines dienas po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu vienas vaikas - už 70 kalendorinių dienų.

Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo. Jeigu kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau, pašalpa mokama už 126 kalendorines dienas po gimdymo. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu vienas vaikas, pašalpa papildomai mokama už 14 kalendorinių dienų.

Apdraustajam asmeniui, įvaikinusiam naujagimį ar paskirtam jo globėju, motinystės pašalpa mokama nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Pašalpa mokama už visą nustatytą iki gimdymo ir po gimdymo laikotarpį, neatsižvelgiant į faktinį iki gimdymo praėjusių dienų skaičių.

Pagrindas skirti ir mokėti motinystės pašalpą – teisės aktų nustatyta tvarka išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas. Šis pažymėjimas pateikiamas apmokėti suteikus nėštumo ir gimdymo atostogas.

Motinystės pašalpos dydis – 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Gimus dviem ir daugiau vaikų, motinystės pašalpa didinama priklausomai nuo vienu metu gimusių vaikų skaičiaus (gimus dvynukams 2 dvi pašalpos, trynukams – 3 pašalpos ir t.t.). Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010 m. liepos 1 d. yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170 x 4=4680 Lt).

Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė). Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas pateikiamas apmokėti po nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo.

Norint gauti motinystės pašalpą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti prašymą, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą bei dokumentus, patvirtinančius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Pašalpos skiriamos, jeigu jų į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Citatos pabaiga.

Visoms mamytėms patariu pasitikrinti naujasnius šaltinius

Keliu menesiu yra iseinama i dekreta?

Standartiškai išeinama, kai lieka 70 dienų iki nustatytos gimdymo dienos. Tai neštumo būna beveik 7 pilni mėnesiai.