Praleisti valdymą.
Pirmas

Elektros kaina

Mėnesio vidutinė elektros energijos kaina Lietuvoje (biržoje) 0,08869 cnt/kWh

Štai ir atėjo laikas pasirinkti.....
Visi pripratę buvome lyginti kainas su Lenkijos, mus įtikino - Lenkijoje pigiau nes veikia MĄSTO ekonomika.
Dabar pasirūpinta, kad mąsto ekonomikos neliktų ir elektros rinkoje, todėl nebegalėsime pasilyginti su Lenkais.
O viskas veikia pagal planą:

Virginijus Poderys apie elektros kainas

KOMISIJA PATVIRTINO 2020 M. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFUS BUITINIAMS VARTOTOJAMS

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. spalio 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.

Nauji elektros energijos tarifai, pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Tikslius tarifus galite susižinoti savo tiekėjo svetainėje.


Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt.
Elektros tarifų planai
Standartinis Išmanusis* 12 000 kWh** Namai*** Namai plius***
Kaina su PVM 2020 m nuo Liepos 1 d.
Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,137 - - 0,122 0,117
Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji EUR/mėn. - - - 3,00 6,00
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,155 - - 0,137 0,131
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji EUR/kWh 0,099 - - 0,090 0,087

AB „LESTO“ IR AB „LIETUVOS DUJOS“ VEIKLĄ PERIMA AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

Komisija, atsižvelgdama į AB „Lesto“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimą, įsteigiant naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“, išdavė gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo bei visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijas.

Naujai įkurta bendrovė perims AB „Lietuvos dujos“ vykdytą gamtinių dujų skirstymo veiklą ir AB „Lesto“ vykdytas elektros energijos skirstymo bei visuomeninio tiekimo veiklas, įskaitant ir įsipareigojimus vartotojams.

Atitinkamai Komisija priėmė sprendimą panaikinti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo ir gamtinių dujų tiekimo licencijas bei AB „Lesto“ elektros energijos skirstymo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradės vykdyti 2016 m. sausio 1 d.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, euro ct/kWh be PVM

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, euro ct/kWh be PVM
2016 m. sausio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 5,17 euro ct/kWh be PVM (2015 m. gruodžio mėn. – 3,91 euro ct/kWh be PVM). Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., vidutinė elektros energijos kaina yra 27,7 proc. didesnė.

Mėnesinė vidutinė elektros energijos rinkos kaina taikoma elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, kuriems yra taikomas fiksuotas tarifas. Šiems gamintojams iš VIAP biudžeto sumokamas skirtumas tarp jiems nustatyto fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos.

Visus galiojančius elektros energijos tarifus rekomenduojame pasitikslinti savo elektros energijos tiekėjo svetainėje. Jei jūsų tiekėjas yra AB "LESTO" paprasčiausiai spauskite ant žemiau esančios nuorodos "Šaltinis". Visa informacija šiame puslapyje pateikta remiantis šiuo šaltiniu ir valstybine kainų energetikos komisija. Elektros energijos kainas (tarifus) tiekėjas galėjo pakeisti už neatitikimus neatsakome.

Šaltinis: AB LESTO, Valstybinė kainų ir energetikos inspekcija

TAGAI: Elektros energijos, tarifai, kaina, eurais, EUR, elektros kainos nuo sausio 1, elektros tarifai vilniuje 2017, elektros kaina 2017 eu, LESTO elektros tarifai eurais, Kiek kainuoja elektra eu, kiek moketi uz elektra eurais, elektros kaina siauliuose 2017, eurais elektros tarifai 2017 gyventojams, elektros tinklai.

Elektros kaina ir energetinė nepriklausomybė

Visa tiesa apie elektrą Lietuvoje.

Lentelė su ELEKTROS TARIFAIS auksčiau

Elektros kaina ir energetinė nepriklausomybė

Lentelė su ELEKTROS KAINA auksčiau

Lietuva yra visiškai priklausoma nuo buvusios Sovietinės sąjungos energetinės sistemos. Video medžiagoje kalbama kaip yra žlugdomi Lietuvos energetinės nepriklausomybės siekiai. Energetinė nepriklausomybė žlugdoma tiek Rusijos tiek ir savų rankomis. Jei Lietuva nepasieks energetinės nepriklausomybės ji bus visiškai priklausoma nuo Rusijos ekonominės, bei politinės įtakos. Verta pažiūrėti šį filmuką, kad suvoktumėte kas yra elektra iš kur ji gaunama, ir ko reikia kad taptumėm nepriklausomi. Keistas dalykas, teigiama kad energetinė nepriklausomybė Lietuvos strategijoje vienas iš svarbiausių klausimų, bet per 20 metų niekas nepadaryta ! Neturime nei jungčių, nei strategijos. Bet turime VALDOVŲ RŪMUS. Elektros skaitiklis, elektros tarifai, naktinis skaitliukas, sąskaitos už elektrą, elektros kaina. Lietuvos elektros tinklai, elektros kaina Šiauliuose, Lesto kainos, elektros tinklai. elektros kaina Lietuvoje.

Elektros kainos ir energetinė nepriklausomybė

Šis video tiesiog papildo prieš tai esantį reportažą. Tad kur link Lietuva eina ir kokios perspektyvos energetinės nepriklausomybės srityje.


Elektros energijos tarifai, kaina, elektros tarifai,elektros kainos nuo liepos 1,rst tarifai,vst tarifai,LESTO elektros tarifai, elektros kaina, kiek kainuoja elektra, nauji elektros planai, elektros kaina Šiauliuose, Lesto kainos, elektros tinklai.

Kokį elektros planą geriau pasirinkti?

Kokį elektros planą geriau pasirinkti?

Virginijus Poderys apie elektros kainas

Virginijus Poderys apie elektros kainas

Šis interviu internete yra blokuojamas, tad nenustebkite jei matomas toks vaizdelis:
"Virgilijus Poderys apie ..."
Šis vaizdo įrašas nebegalimas, nes su juo susieta „YouTube“ paskyra nutraukta dėl kelių trečiųjų šalių pranešimų apie autorių teisių pažeidimą.

Elektros kainos Lietuvoje Trumpai ir be užuolankų apie tai, kodėl Lietuvoje kainos elektros energijos yra tokios ir ne kitokios. Kalba dabartinis Visagino AE projekto ekonomikos direktorius, buvęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys apie elektros kainas.

V.Poderys mato galimybę mažinti tiek dujų, tiek elektros kainą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkas Virgilijus Poderys žada per gruodį peržiūrėti jau suskaičiuotas kitų metų elektros kainas

Virgilijus Poderys: „Energetikoje mažų kainų era baigėsi“ Energetikos požiūriu Lietuva iš esmės tebėra buvusios Sovietų Sąjungos dalis, tačiau artimiausi keleri metai turėtų būti lemiami tampant Europos sistemos dalimi. Ar esminiai elektros energetikos projektai bus baigti laiku ir kokią įtaką jie turės elektros tarifams?

Elektros kainos Vilniuje ir Kaune

Buvau įsitikinusi, kad elektros kaina skirtingose miestose skirtinga, ir maniau, kad aš Vilnietė moku daugiau, nei mano draugė Kaunietė. Buvau labai nustebusi, kai sužinojau, kad elektros kaina Kaune ir Vilniuje vienoda !
Elektros kaina Kaune = Elektros kaina Vilniuje
Dar labiau nustebau, kai sužinojau, kad:
Elektros kaina Kaune = Elktros kaina Vilniuje = Elektros kaine vienkiemyje ar kokiame kitame Lietuvos kaimelyje.

Man blondinei įdomu kuom skiriasi elektros kaina Vilniuje, nuo elektros tarifo Vilniuje ?

elektros tarifas ir kaina. Matyt elektros tarifas vienodas, o kaina priklauso nuo to kiek tu moki t.y nuo tavo statuso visuomenėjė.....
2014 metų elektros kainos tarifas. Ar jau gali privatus kliantas 2014 metais pasirinkti nepriklausomą tiekėją ?

Elektros energijos tarifu irkainos priklausomybė nuo vartojimo

Elektros kainos mažėjimas gali būti susietas su vartojimu ?
Nes valstybinė kainų ir energetikos komisija skelbia:
• 2015 m., palyginti su 2014-aisiais, fiziniai importo srautai sumažėjo (apie 5 proc.) dėl 13 proc. padidėjusios gamybos vietinėse elektrinėse.
• Išduotos 3 naujos licencijos nepriklausomiems tiekėjams, 13 licencijų sustabdyta. Iš viso 2015 m. pabaigoje licencijas vykdyti veiklą turėjo 35 tiekėjai, iš jų 19 buvo aktyvūs.
• Biržoje suprekiautos elektros energijos kiekis mažėjo 16,3 proc. – nuo 4224 GWh 2014 m. iki 3631 GWh 2015 m.
• Galutinis elektros energijos suvartojimas 2015 m. sudarė 10,02 TWh.
• Komisija pakoregavo Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką pagal Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį ir nustatė elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų viršutines ribas naujam 2016–2020 m. reguliavimo periodui.
• Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas pradėjo vykdyti Nord Pool Spot AS (nuo 2016 m. sausio 20 d. – Nord Pool AS). Paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius funkcijas vykdys ketverius metus, jis turi užtikrinti skaidrią platformą prekybai elektros energija, siekiant vieningos ir integruotos elektros energijos rinkos Europoje.
• Komisija nuo 2015 m. II pusm. kartu su elektros biržos operatoriumi Nord Pool AS vykdė skubių rinkos pranešimų (UMM) paskelbimų priežiūrą. Iš viso 2015 m. nustatyta 13 galimų UMM pažeidimų, iš kurių 11 buvo susiję su Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 4 straipsnio, t. y. pareigos laiku skelbti viešai neatskleistą informaciją, pažeidimu, 1 – su galimu nacionalinių teisės aktų nesilaikymu ir 1 – su rinkos manipuliavimu. Komisija, įvertinusi visus nustatytus galimus UMM pažeidimus, konstatavo, kad nei vienas iš jų nepasitvirtino. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija, kaip ir kitos Nord Pool AS prekybos zonoje esančios nacionalinės reguliavimo institucijos, perėmė iš Nord Pool AS kiekvienos šalies jurisdikcijai priskirtą UMM priežiūrą.