Praleisti valdymą.
Pirmas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos kalba, pasakyta iškilmingame Seimo posėdyje

Pone Seimo Pirmininke, garbingasis Seime, Ekscelencijos, gerbiamieji svečiai, mielieji Lietuvos žmonės!

Atskirai norėčiau kreiptis į atkurtosios Lietuvos valstybės pirmąjį vadovą Vytautą Landsbergį, ekscelenciją Prezidentą Algirdą Brazauską, ekscelenciją Prezidentą Valdą Adamkų - ačiū jums už jūsų nuveiktus darbus šalies labui.

Lietuvos piliečių valia, šios dienos priesaika man - milžiniška atsakomybė savo Tautai ir Tėvynei.

Prisiekiau būti lygiai teisinga visiems. Suprantu tai ir kaip teisingus santykius tarp valdžių - Prezidento, Seimo, Vyriausybės.

Būsiu aktyvi Prezidentė. Išnaudosiu visas Konstitucijos man suteikiamas galias. Piliečių interesus ryžtingai ginsiu ir Prezidento žodžio, ir moralinio autoriteto galia.

Esu sujaudinta Lietuvos žmonių pasitikėjimo, į mane sudėtų lūkesčių. Bet noriu ir pati paraginti, ypač tuos, kurie mano, jog nieko pakeisti neįmanoma: būkite aktyvūs savo valstybės piliečiai! Kritikuokite valdžią - ir mane, kaip jos dalį, jei to reikia! Bet nepamirškite: nuo valdžios kritikos iki valstybės griovimo gali būti tik vienas žingsnis. Tuščia kritika neišspręs nei vienos problemos.

Todėl tarsiuosi su visomis politinėmis jėgomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, piliečių judėjimais. Sustiprinsiu ir išplėsiu Prezidento visuomeninių patarėjų ratą bei svarbą.

Keliaudama po Lietuvą įsitikinau, kaip yra žmonių nusivilta teismais. Girdėjau sakant: „Yra teismai, bet trūksta teisingumo". Mačiau pasipiktinimą dvigubais standartais: vienas teisingumas paprastiems žmonėms, kitas - įtakingiems veikėjams.

Skirdama ir teikdama teisėjus, išskirtinį dėmesį skirsiu kandidatų padorumui, moralei ir garbei. Žmogus gerbs teismą, kai teismas gerbs pats save.

Šiais nelengvais laikais, kasdien girdime sakant: krizė. Gesindami gaisrą šiandien, galvokime apie rytojų. Sutelkime jėgas pokyčiams, kurie padės gyvenimo pamatus dešimtmečiams.

Gyvenkime be oligarchizuotų monopolijų, neskaidrių sandėrių. Išlaisvinkime šeimos ir smulkaus verslo potencialą.

Pabaikime amžinai nesibaigiančias, bet tokias būtinas, sveikatos, švietimo ir rūpybos reformas.

Tegul žmogus ir jo teisės tampa visos politikos esme ir kiekvieno politiko prievole. Taip rasime atsakymą į klausimą, kodėl svetur dauguma išvažiavusių randa pagarbesnius santykius tarp žmonių, daugiau saugumo ir laisvės, nei savo Tėvynėje.

Užsienio politikos prioritetas buvo ir išliks geri santykiai su kaimynais. Bet sureguliuokime užsienio politikos švytuoklę: tegul tvirtas ir nuoseklus Lietuvos interesų gynimas išstums tik įsivaizduojamą šalies lyderystę euroatlantinėje erdvėje.

Tūkstantmetę išmintį sutelkę autoritetui Vakarų Europoje įgyti, jausimės daug tvirtesni ir Rytuose, dar labiau gerbiami tų tautų, kurioms Lietuvos laisvė tapo pavyzdžiu.

Nieko nėra vertesnio už ieškantį savojo pašaukimo žmogų ir kuriamą valstybę.

Pirmąjį tūkstantį metų Lietuvos kelias buvo duobėtas: ir didžiausia Europos valstybė, ir visai nušluota nuo Europos žemėlapio.

Esu tikra: nuo mūsų pastangų šiandien, čia ir dabar, priklausys, ar dar po tūkstančio metų Lietuvos vardas vis bus minimas prie valstybių, kur klesti demokratija, gerovė ir pagarba kiekvienam piliečiui.

Telkimės ! Vardan tos Lietuvos.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Šaltinis: president.lt