Praleisti valdymą.
Pirmas

A. Butkevičiaus patikėtiniai

1 LINA ADOMAITIENĖ
2 ANDRIUS ADOMAITIS
3 ROMAS ADOMAVIČIUS
4 STASYS ADOMAVIČIUS
5 JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS
6 VACLOVAS ANDRULIS
7 ALBINAS ANUŽIS
8 VALDEMARAS ANUŽIS
9 KAZIMIERAS ARMONAVIČIUS
10 KOSTAS ARVASEVIČIUS
11 KAZIMIERAS AUGULIS
12 ŽYDRŪNAS AUGUSTINAS
13 ONA BABONIENĖ
14 KAZIMIERA BACEVIČIENĖ
15 SIGITAS BACIUŠKA
16 ALGIRDAS BAGUŠINSKAS
17 ARVYDAS BAJORAS
18 GINTAS BAKŪNAS
19 MINDAUGAS BALČIŪNAS
20 ONA BALEVIČIŪTĖ
21 BENEDIKTAS BALKAUSKAS
22 VLADISLOVAS BALKAUSKAS
23 STANISLOVAS BALTRUŠAITIS
24 STEPONAS BALTUONIS
25 VLADAS BALTUONIS
26 VYTAUTAS BALTUŠNIKAS
27 VIOLETA BALTUTIENĖ
28 ANTANAS BARASA
29 VYDAS BARAVYKAS
30 LIUDMILA BASLYKIENĖ
31 RAMUTĖ ALYTĖ BASTIENĖ
32 MINDAUGAS BASTYS
33 VIDAS BAUBLYS
34 VILIUS BAUBLYS
35 JADVYGA BEINARAVIČIENĖ
36 ARŪNAS BEIŠYS
37 VYTAUTAS BIČKA
38 VYGINTAS BIELIUKAS
39 JANINA IRENA BITINIENĖ
40 VYTAUTAS BLAŽAITIS
41 FELIKSAS BLAŽYS
42 ANTANAS BLINSTRUBAS
43 ALGIS BOLYS
44 VIOLETA BOREIKIENĖ
45 BRONIUS BRADAUSKAS
46 VIDMANTAS BRAZYS
47 JUOZAS BRIGMANAS
48 EDITA BRUKŠTUVIENĖ
49 SIGITA BURBIENĖ
50 VINCENTAS VYTAUTAS CICĖNAS
51 STANISLAVA CVIRKIENĖ
52 ELENA ČEKIENĖ
53 GALINA ČEMAKINA
54 BENJAMINAS ČEPAS
55 VYTAUTAS ČEPAS
56 GINTARAS ČEPULIS
57 JONAS VALENTAS ČEPULIS
58 VALENTINAS ČEREŠKA
59 VALERIJONAS ČERNECKIS
60 EDMUNDAS ČĖSNA
61 PETRAS POVILAS ČĖSNA
62 RAMINTA ČIŽAUSKAITĖ
63 VACLOVAS DAČKAUSKAS
64 JUOZAS DAILYDĖ
65 EVALDAS DAINAUSKAS
66 REGIMANTAS DALGEDA
67 ALGIMANTAS DAMIJONAITIS
68 EUGENIJUS DARGUŽAS
69 JULIUS DAUGIALA
70 NIJOLĖ DIRGINČIENĖ
71 SIGITAS DOBILINSKAS
72 ADOMAS DOMARKAS
73 JONAS DROMANTAS
74 DANGUOLĖ MARYTĖ DRUNGILIENĖ
75 ARŪNAS DUDĖNAS
76 ALVYDAS PETRAS DUMBLIAUSKAS
77 KRISTINA DVARVYTIENĖ
78 VYTAUTAS DŽĖJA
79 FELIKSAS DŽIAUTAS
80 ALGIRDAS EIDUKAITIS
81 REGINA EITMONAITĖ
82 ALBINAS EŽERSKIS
83 VAITIEKUS GAIDUKEVIČIUS
84 NIJOLĖ GAILEŠIENĖ
85 VIKTORAS GAIŽAUSKAS
86 GEDIMINAS KAZYS GALUBAUSKAS
87 JONAS GARELČIKOVAS
88 AUDRONĖ GARŠVAITĖ
89 ALGIMANTAS GAUBAS
90 VITAS GAVĖNAS
91 VAIDOTAS GEDGAUDAS
92 SAULIUS GEGIECKAS
93 BORISAS GEICENAS
94 STANISLOVAS GIEDRAITIS
95 ALGIMANTAS GLOBYS
96 KAZYS GRYBAUSKAS
97 REMIGIJUS GRIGALIŪNAS
98 JONAS APOLIUS GRYGARTAS
99 VYTAUTAS RAPOLAS GRITĖNAS
100 EDITA GUDAITYTĖ
101 EIMUTIS GUDELEVIČIUS
102 LEONID GURIN
103 NIKOLAJUS GUSEVAS
104 EVALDAS GUSTAS
105 NERINGA GUŽELIENĖ
106 ALEKSANDR ISMAILOV
107 ANTANAS IVANAUSKAS
108 HENRIKAS IVICKAS
109 SIMONA IŽDONAITĖ
110 ANTANAS JACIKAS
111 ALOYZAS JACIUNSKAS
112 ŽIVILĖ JAKAITĖ
113 VIRGINIJA JAKAVIČIENĖ
114 ZIGMAS JANČAUSKAS
115 TERESĖ JANKAUSKIENĖ
116 ARŪNAS JASAITIS
117 ALVYDAS JASEVIČIUS
118 RAIMUNDAS JASINEVIČIUS
119 VALĖ JASIONIENĖ
120 ASTA JASIŪNIENĖ
121 VOLDIMARA JASMONTAITĖ
122 ANTANAS JODAUGA
123 PRANCIŠKUS VITALISTAS JOKIMAITIS
124 BIRUTĖ JOKŠIENĖ
125 JUOZAS JONIKAS
126 EDMUNDAS JONYLA
127 NAURIS JOTAUTAS
128 ALFRIDAS JOZĖNAS
129 ASTA JUKNAITĖ
130 VYTAUTAS JUODAGALVIS
131 GENĖ JUODIENĖ
132 ROMANAS JUODKAZIS
133 AUDRIUS JURGELEVIČIUS
134 ELENA JURKUVIENĖ
135 ALBERTAS JUSAS
136 DAINA KAČEGAVIČIENĖ
137 JONAS KAIRYS
138 ASTA KANDRATAVIČIENĖ
139 EDVARDAS KANIAVA
140 VIDMANTAS KAPUČINSKAS
141 VACLOVAS KARBAUSKIS
142 INESA KARSTEN
143 GINTARAS KASPUTIS
144 LAIMA KATELEVSKIENĖ
145 ALVYDAS KATINAS
146 DIANA KAUPAITIENĖ
147 LIUDAS KAVALIAUSKAS
148 SAULIUS KAVALIAUSKAS
149 ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS
150 SIGITAS KAŽUKAUSKAS
151 VYTAS KEDERYS
152 VYGAUDAS KERAITIS
153 RAMŪNAS KERŠYS
154 ANTANAS KILČAUSKAS
155 JONAS KIRILIAUSKAS
156 STANISLOVAS KIUDIS
157 ŽANETA KLEBANSKAJA
158 VYTAUTAS KLEIVA
159 MODESTAS KLIKNA
160 DANGUOLĖ KLIUCEVIČIENĖ
161 ELENA KLIUKAITĖ
162 VITALIJA KLIUKIENĖ
163 ALBINAS KLIZAS
164 JONAS KORENKA
165 JURGIS KRASNICKAS
166 ALBERTAS KRAULEIDIS
167 ALGIRDAS KREIZA
168 VACLOVAS KRIKŠČIŪNAS
169 DONATAS KRIKŠTAPONIS
170 KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS
171 BRONIUS KRYŽIUS
172 ROMUALDAS KUBIAKAS
173 JUOZAS KULIEŠIUS
174 ALEKSANDRAS KUZMINSKIS
175 ŽYDRŪNAS KVEDARAS
176 JULIJA KVEDORELYTĖ
177 GINTAUTAS LABANAUSKAS
178 STASYS LANČINSKAS
179 DANUTĖ LAPINSKIENĖ
180 FAUSTAS LATĖNAS
181 ARVYDAS LATVĖNAS
182 IRENA LAURINAITIENĖ
183 AUGUTĖ LAURUTIENĖ
184 RIMGAUDAS JUOZAS LEBEDŽINSKAS
185 VIKTORAS LEBEDŽINSKAS
186 JANINA LEBRIKIENĖ
187 ORINTA LEIPUTĖ
188 BIRUTĖ TERESĖ LENGVENIENĖ
189 ALEKSANDRAS ALBINAS LENKUTIS
190 ANTANAS LIDŽIUS
191 IRENA LINAUSKAITĖ
192 VICENTAS LITVINAS
193 VILHELMA LIUTVINIENĖ
194 RAPOLAS LUKOŠEVIČIUS
195 IRENA LUNSKIENĖ
196 IRENA MACIJAUSKIENĖ
197 ZENONAS MAČERNIUS
198 VALERIJUS MAKŪNAS
199 GRIGORIJUS MALČANOVAS
200 JUOZAS MARCALIS
201 ANTANAS MARGELIS
202 AURIMAS MARTINKA
203 ŽYDRŪNAS MARUSINAS
204 GVIDONAS MASALSKIS
205 JULIUS MATULEVIČIUS
206 EUGENIJUS MAŽŪNAITIS
207 ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ
208 MARIJA NIJOLĖ MEILUTIENĖ
209 ALFONSAS MEŠKAUSKAS
210 ALGIMANTAS MICKUS
211 PETRAS MIKELIONIS
212 GINTAUTAS MIKOLAITIS
213 ANDRIUS MIKŠTA
214 ELMARAS MILAŠEVIČIUS
215 RIMANTAS MILIŪNAS
216 RIMGAUDAS PRANAS MISIŪNAS
217 KRISTINA MIŠKINIENĖ
218 VITALIJUS MITROFANOVAS
219 ALBINAS MITRULEVIČIUS
220 ARVYDAS MOCKUS
221 VIKTORIJA MOCKUTĖ
222 DORITA MONGIRDAITĖ
223 ALMA MONKAUSKAITĖ
224 PETRAS MORDAS
225 RIMANTAS MOTUZAS
226 SIGITAS MOTUZAS
227 AUDRIS MUKAS
228 EDMUNDAS MULOKAS
229 VYGANTAS MURALIS
230 RAMŪNAS NARBUTAS
231 VYTAS NĖNIUS
232 ANTANAS NESTECKIS
233 KOSTANTINAS JUOZAPAS NOREIKA
234 VIRGINIJUS NOREIKA
235 GENOVAITĖ NOREIKIENĖ
236 PAULINA NOREIKIENĖ
237 VLADIMIRAS NURUTDINOVAS
238 STANISLAVA OSTROUCH
239 IRENA OZERDEM
240 EUGENIJUS PAJARSKAS
241 JUOZAS PALIONIS
242 ALGIMANTAS PAPLAUSKAS
243 ANTANAS PAPLAUSKAS
244 PETRAS PAPOVAS
245 MARIJONA ONA PAULAUSKIENĖ
246 GEDIMINAS ADOLFAS PAVIRŽIS
247 STASYS PEČIŪRA
248 VALDAS PERLYS
249 LILIJA PETRAITIENĖ
250 AURELIJA PETRONIENĖ
251 PRANAS PETROŠIUS
252 GINTARAS PETRUŠIS
253 RIMANTAS PETUKAUSKAS
254 PETRAS PLADIS
255 JOLANTA PLEŠKIENĖ
256 ANTANAS POCIUS
257 VASILIJUS POPOVAS
258 VIRGILIJUS PRANSKEVIČIUS
259 JONAS PRAVILONIS
260 JŪRATĖ PUIDIENĖ
261 ALFONSAS PULOKAS
262 JOSIFAS PURVYS
263 RIDMANDAS PUŠKORIUS
264 ROMALDAS RABAČIUS
265 VIRGINIJA RAČIENĖ
266 ROLANDAS RAIBUŽIS
267 HUBERTAS MOTIEJUS RAJECKAS
268 RIMANTAS RAMANAUSKAS
269 AUŠRYTĖ RAMANAUSKIENĖ
270 VLADA RAMANAUSKIENĖ
271 REGIMANTAS RAMONAS
272 ALGIRDAS RASLANAS
273 JUOZAS RAULUŠAITIS
274 EVALDAS RAZGUS
275 PRANAS RAZMUS
276 JŪRATĖ RIAUBIŠKIENĖ
277 ALGIS RIMAS
278 KĘSTUTIS RIMKUS
279 OKSANA RINKEVIČIENĖ
280 RASA ROJIENĖ
281 SAULĖ RUDAITYTĖ
282 VYTAUTAS RUSECKAS
283 GEDIMINAS RUŠAS
284 LEONAS RUTKAUSKAS
285 JULIUS SABATAUSKAS
286 ALGIMANTAS SALAMAKINAS
287 BIRUTĖ SALICKIENĖ
288 VYTAUTAS SAULIS
289 ALBERTAS SEREIKA
290 VYTAUTAS SILVANAVIČIUS
291 ARŪNAS SKIRBUTAS
292 STEFANIJA SKIRMANTIENĖ
293 DARIUS SKUSEVIČIUS
294 STASĖ SKUTULIENĖ
295 VITA SMALSKYTĖ
296 NIJOLĖ SMILGIENĖ
297 JONAS SMILINGIS
298 OLGA SMIRNOVA
299 ALGIRDAS STADALIUS
300 ALFREDAS STANCELAITIS
301 DANUTĖ STANEVIČIENĖ
302 ANA STANIUKĖNIENĖ
303 JŪRATĖ ZOFIJA STAPONIENĖ
304 LAIMUTĖ MARYTĖ STASIULIONIENĖ
305 DANUTĖ ONA STATULEVIČIENĖ
306 KLAVDIJA STEPANOVA
307 GRASILDA STOLIAROVA MAKARAVIČIENĖ
308 DANUTĖ STONČIUVIENĖ
309 VYTAUTAS STREIKAUSKAS
310 ZENONAS STREIKUS
311 VINCAS SUDEIKIS
312 GENOVAITĖ SUNGAILIENĖ
313 KAZIMIERAS SVENTICKAS
314 VILIJA SVIDERSKIENĖ
315 KLEMENSAS ŠAULYS
316 ANDRIUS ŠEDŽIUS
317 ALGIRDAS ŠEŠELGIS
318 ALVIDAS ŠIMELIONIS
319 GINTAUTAS ŠLYŽIUS
320 GINTAUTAS ŠMAIŽYS
321 STEFANIJA ŠNIUKIENĖ
322 VYTAUTAS ŠPUCIS
323 ALMANTAS ŠTREIMIKIS
324 EDMUNDAS ŠTREIMIKIS
325 ONA ŠTROFIENĖ
326 BOLESLOVAS ŠVABAS
327 GENOVAITĖ ŠVALKŪNIENĖ
328 ALFONSAS ŠVIRINAS
329 AUŠRA TAPARAUSKIENĖ
330 ALDONA TAURIENĖ
331 ARŪNAS TEIŠERSKIS
332 ANTANAS TENYS
333 JŪRATĖ TIMINSKIENĖ
334 REIMUNDAS TYRAS
335 SAULIUS TUMAS
336 POVILAS TURAUSKIS
337 JONAS URBONAVIČIUS
338 ROLANDAS URNIEŽIUS
339 POVILAS VADOPOLAS
340 STEPONAS VAIČIKAUSKAS
341 IZIDORIUS VAIČIULIS
342 VYTARAS VAIKŠNORAS
343 GEDIMINAS VAIŠNORA
344 RIMANTAS VAITKUS
345 JANINA VAITONIENĖ
346 EGLĖ VAIVADIENĖ
347 MARĖ VALAITIENĖ
348 SIGITAS VALANČIUS
349 STANISLOVAS VALANČIUS
350 RIMA VALENTIENĖ
351 RAIMUNDAS VALIUKAS
352 EVELINA VALSKYTĖ
353 ALFONSAS VANAGAS
354 ALEKSAS VARVUOLIS
355 ADOLFAS VEČERSKIS
356 VILIJA VERTELIENĖ
357 BIRUTĖ VĖSAITĖ
358 VYTAUTAS VILYS
359 KĘSTUTIS VILKAUSKAS
360 ALGIMANTAS VILKEVIČIUS
361 JONAS VIRBICKAS
362 STASYS VIRBICKAS
363 GALIGINTAS VIRKŠAS
364 ARVYDAS VYŠNIAUSKAS
365 DAINIUS VYŠNIAUSKAS
366 DANUTĖ VITAUSKIENĖ
367 ALDONA VITEIKIENĖ
368 IRINA VYTIENĖ
369 ERLANDA VITKAUSKIENĖ
370 ZITA ZALAGĖNAITĖ
371 IGNAS ZAVADSKAS
372 ZENONAS ZIMKUS
373 VYTAUTAS VIDMANTAS ZIMNICKAS
374 ONA ŽIBELIENĖ
375 JANINA ŽIEMIENĖ
376 ALBERTAS ŽILINSKAS
377 ALGIRDAS ŽUKAS

PASTABA:
Visa pateikta informacija šiame tinklalapyje gauta iš oficialių šaltinių, žiniasklaidos priemonių, vyriausiosios rinkimų komisijos, televizijos laidų ir t.t.
Tinklapis LR Prezidentas stengiasi kaip įmanoma daugiau informacijos apie kandidatus pateikti vienoje vietoje, rinkėjų patogumui. Taip pat šiame tinklalapyje galite pasisakyti ir jūs.

Šaltinis: Vyriausioji Rinkimų Komisija