Praleisti valdymą.
Pirmas

2013 / 2014 m elektros energijos tarifai

AB "LESTO" pateikia rekomendacijas, kaip atsiskaityti už gruodžio mėnesio suvartotą elektros energiją sausio mėnesį.
"Norėdami atsiskaityti eurais, taikykite 2014 m. kainą litais ir apskaičiuotą galutinę mokėjimo sumą litais padalinkite iš oficialaus euro kurso 3,45280.

Privatūs klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją, sunaudotą 2015 m. sausio mėn., atsiskaito 2015 m. vasario mėn. žemiau nurodytomis kainomis.

Privatūs klientai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis.

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt.
Elektros tarifų planai
Standartinis Elektrinės viryklės* 12 000 kWh** Namai*** Namai plius***
Kaina su PVM 2015 m.
Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji Lt/mėn. - - - 9,98 19,99
vienos laiko zonos energijos dedamoji Lt/kWh 0,445 0,439 - 0,3970 0,3800
Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji Lt/mėn. - - - 9,98 19,99
dieninė energijos dedamoji Lt/kWh 0,487 0,480 - 0,4320 0,4110
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Lt/kWh 0,349 0,345 - 0,3180 0,3070

ATKREIPIAME DĖMESĮ

AB LESTO (LESTO) yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius.

Bendrovė įkurta sujungimo būdu reorganizavus skirstomųjų tinklų bendroves – akcinę bendrovę Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir akcinę bendrovę „VST“ (VST).

Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014

Visuomeninės elektros energijos kainos sandara 2014
Pateikiama vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos (45,71 ct/kWh) žemojoje įtampoje sandara, ct/kWh.


1. Elektros energijos įsigijimo kaina, sumokama elektros energijos gamintojams ir tiekėjams (įskaitant balansavimo energijos sąnaudas), kurią 2014 metams nustatė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2. LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos (persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais) kaina.

3. LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų.

4. AB LESTO Elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

5. AB LESTO Elektros energijos visuomeninio tiekimo (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.

6. VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustatė VKEKK, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.

7. PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).


Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2014 metams1 pav. Visuomeninės kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, struktūra ir dinamika 2012-2014 m., ct/kWh

Vidutinės elektros energijos kainos struktūra

Šaltinis: Komisija.


2 pav. Visuomeninės kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų, struktūra ir dinamika 2012-2014 m., ct/kWh

Vidutinės elektros energijos kainos struktūra

Šaltinis: Komisija.


Nuo 2013 m. sausio 1 d. visuomeniniais tarifais elektros energiją galės pirkti tik buitiniai vartotojai ir socialiai pažeidžiami vartotojai ar jų grupės.Visus galiojančius elektros energijos tarifus rekomenduojame pasitikslinti savo elektros energijos tiekėjo svetainėje. Jei jūsų tiekėjas yra AB "LESTO" paprasčiausiai spauskite ant žemiau esančios nuorodos "Šaltinis". Visa informacija šiame puslapyje pateikta remiantis šiuo šaltiniu ir valstybine kainų energetikos komisija. Elektros energijos kainas (tarifus) tiekėjas galėjo pakeisti už neatitikimus neatsakome.

Šaltinis: AB LESTO, Valstybinė kainų ir energetikos inspekcija